Kórnik testuje e-dowody


Urząd Miasta i Gminy Kórnik, jako jeden z 50 w Polsce, został wytypowany do testowania nowych dowodów osobistych.

Od 4 marca bieżącego roku w całym kraju ruszy system wydawania tzw. e-dowodów, czyli dokumentów z tzw. warstwą elektroniczną. Od strony wizualnej e-dowód będzie przypominał aktualny dokument, jednak we wnętrzu znajdzie się chip, w którym zawarte będą m.in. dane identyfikacyjne. Według ministerstwa e-dowód ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, w dalszej perspektywie ze służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Dokument w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej i do podpisywania dokumentów elektronicznych. Osoby, które nie będą chciały jednak korzystać z funkcjonalności warstwy elektronicznej, będą mogły wykorzystywać e-dowód dokładnie tak, jak dokument bez warstwy. W ratuszu zainstalowano nowe oprogramowanie, urzędnicy Wydziału Spraw Obywatelskich przeszli cykl szkoleń i w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji przeprowadzili testową procedurę wydania dokumentu. Działania te cieszyły się sporym zainteresowaniem urzędników z gmin sąsiednich, którzy jako obserwatorzy odwiedzili Kórnik, aby zapoznać się z nowymi procedurami. Kolejne działania testowe w Kórniku już niebawem. Swoją obecność zadeklarowali przedstawiciele kolejnych urzędów. ŁG

Dodaj komentarz