Konsultacje z mieszkańcami w sprawie ul. Lutyckiej


Kilkaset osób przyszło na konsultacje dotyczące przebudowy ul. Lutyckiej od ronda Obornicka w kierunku Woli. Przedstawiono koncepcje i poszczególne etapy prac w tym rejonie. Ze względu na duże zainteresowanie oraz możliwość wypowiedzenia się jak największej liczbie mieszkańców konsultacje potrwają o tydzień dłużej i zakończą się 26 stycznia.

Docelowo ul. Lutycka ma być drogą dwujezdniową, posiadającą po dwa pasy w każdym kierunku, z poszerzeniami w okolicy skrzyżowań oraz projektowanych węzłów. Jej przebudowę, ze względu na możliwości finansowe Miasta, podzielono na trzy etapy realizacyjne.

Etapy

Pierwszy etap zakłada powstanie nie tylko wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 354 z Poznania do Piły, lecz również bezkolizyjny przejazd ul. Lutycką nad ul. Podolańską i Szczawnicką, przedłużenie al. Solidarności do ul. Lutyckiej, a także budowę węzła Podolany – ronda na którym zbiegać będą się ul. Lutycka, Jasielska i al. Solidarności. Po zakończeniu realizacji tego etapu Lutycka ma być drogą klasy GP, czyli drogą przyspieszonego ruchu, z poboczami, chodnikami i ścieżką rowerową.

Etap drugi przewiduje kompleksową przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Koszalińskiej. Stary wiadukt ma zostać rozebrany, a w jego miejsce ma powstać nowy.

Pierwsze dwa etapy inwestycji zakładają, że przebudowana droga będzie jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, poszerzona w obrębie skrzyżowań i węzłów. Jeśli w przyszłości ruch w tej okolicy znacząco wzrośnie zaplanowany jest również etap trzeci, polegający na rozbudowie drogi do dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Etapy pierwszy i drugi będą tak zaplanowane, że pozwolą na dobudowanie drogi.

W toku konsultacji poszczególne etapy prac mogą jednak ulec zmianie. – Konsultacje są po to, żeby wysłuchać głosów mieszkańców i osiedlowych radnych. Będziemy pracować i szukać rozwiązania, żeby umożliwić jak najlepsze rozwiązanie dla Strzeszyna już na I etapie prac – zapewniał Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Harmonogram

Pod koniec stycznia zakończą się konsultacje, których szczegółowe opracowanie odbędzie się w lutym. Na przełomie marca i kwietnia powinien zostać ogłoszony przetarg na Projekt Funkcjonalno-Użytkowy. Na wiosnę 2019 roku PFU powinien być gotowy wraz z decyzją środowiskową. Do czerwca przyszłego roku można by wówczas wybrać w przetargu wykonawcę i latem 2019 roku rozpocząć prace budowlane. Uruchomienie pełnej funkcjonalności I etapu powinno nastąpić do końca 2021 roku. Harmonogram kolejnych etapów zależy od możliwości finansowych Miasta.

Finansowanie

Koszty realizacji pierwszego etapu oszacowano wstępnie na 78 mln zł brutto. Etap drugi pochłonąć ma 63 mln zł, zaś etap trzeci  – niemal 79 mln zł brutto. W przyjętej przez Radę Miasta, tuż przed świętami, wieloletniej prognozie finansowej na tę inwestycję zarezerwowano niemal 36,5 mln zł.

Miasto będzie starało się o jej dofinansowanie ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oprócz tego będzie również zabiegać o dotacje z budżetu państwa w ramach tzw. Rezerwy Subwencji Ogólnej. Dotacja z tego źródła nie może przekroczyć połowy nakładów ponoszonych na daną inwestycję w danym roku.

Możliwe jest również dofinansowanie ze strony PKP PLK S.A, który w ramach swoich środków również może partycypować w kosztach w związku z projektem „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Podobna współpraca i dofinansowanie ma miejsce w przypadku podpoznańskiego Kostrzyna, gdzie PKP przekazało gminie 100% potrzebnych środków na budowę tunelu kolejowego. Jednym z warunków współpracy pomiędzy PLK a zarządcami dróg przy realizacji takich przedsięwzięć jest likwidacja przejazdu, bądź przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn.

Konsultacje potrwają do 26 stycznia. To o tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano. Uwagi do przedstawionych koncepcji można przesyłać do Zarządu Dróg Miejskich pocztą elektroniczną, wysyłając email na adres lutycka@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo z uwagami osobiście do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Szczegóły można znaleźć na stronie ZDM w zakładce Projekty drogowe http://www.zdm.poznan.pl/projekty-drogowe.php?site=view&id=121.

źródło poznan.pl

Dodaj komentarz