Komunikat SUEZ ws. kontroli ITPOK


Do naszej redakcji wpłynęło stanowisko SUEZ Zielona Energia w sprawie prowadzonych kontroli Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Poznaniu. Poniżej je publikujemy.

W odpowiedzi na informacje publikowane przez media, że Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) może przyczyniać się do kwestii smogu w Poznaniu i obecnie prowadzona  jest kontrola Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, SUEZ Zielona Energia (dalej „SUEZ”) informuje media i opinię publiczną, że obiekt, który rozpoczął działalność w 2016 roku, jest jednym z najnowocześniejszych tego typu w Europie i na świecie.

Konstrukcja i działanie instalacji są zgodne z BREF (dokument referencyjny dla „Najlepszych Dostępnych Technik”) zatwierdzony przez Komisję Europejską w Dyrektywie w Sprawie Emisji Przemysłowych 2010/75/UE z listopada 2010 r. a jej funkcjonowanie zgodnie z polskim prawem reguluje zezwolenie („pozwolenie zintegrowane”) wydane na podstawie tejże dyrektywy przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz