Komunikacyjny Poznań 2018 roku


To już kolejny rok z rzędu, kiedy Poznań stawia na rozwój komunikacji publicznej. W 2018 roku – w porównaniu z rokiem minionym – środki przeznaczone na inwestycje drogowe i w komunikację zbiorową będą większe blisko dwukrotnie. W budżecie miasta  zarezerwowano bowiem na ten cel kwotę 400 mln zł.

 Wkrótce dostępny będzie parking buforowy w sąsiedztwie stacji PST Szymanowskiego.

 

Bliżej do Naramowic

Najwięcej pieniędzy pochłonie budowa trasy tramwajowej wraz z nową drogą do Naramowic. Jak wynika z informacji poznańskiego magistratu, tak zwana „Nowa Naramowicka” kosztować ma – według pierwszych wyliczeń ponad 264,4 mln zł..  Z tej kwoty niemal 110 mln zł pochodzi z otrzymanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  W tym roku podjęte będą prace drogowe pierwszego etapu, na które przeznaczono 19 mln zł.

Inwestycja oczekiwana jest przez mieszkańców Naramowic. To duże, wciąż  rozbudowujące się osiedle w północnej części miasta, od trzech – czterech dziesięcioleci lat czeka na dobrą komunikację – szybki dojazd do centrum. Jedyna droga – wąska ulica Naramowicka – łącząca tę dzielnicę ze śródmieściem jest codziennie przeładowana samochodami. Pasażerowie kursujących tam autobusów miejskich i podmiejskich mają więc ten sam problem: stoją w ulicznym korku, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z północną obwodnicą Poznania –ul. Lechicką.

Właśnie tam – obok realizacji trasy tramwajowej i nowej drogi do Naramowic – przebudowane będzie skrzyżowanie ul. Naramowickiej z ul. Lechicką, a także remont mostu Lecha  (w ramach modernizacji drogi krajowej nr 92).

Trasa tramwajowa od pętli Wilczak do Naramowic będzie miała 3,3 km długości. Zbudowana ma być do pierwszego kwartału 2022 roku. Końcowy odcinek linii tramwajowej nie będzie miał pętli. W rejonie ul. Błażeja będzie tzw. krańcówka, gdzie pojazdy będą zawracać. Z tego względu na linii do Naramowic będą jeździły tramwaje niskopodłogowe – dwukierunkowe. Dziesięć z nich, typu moderus beta (z częściowo obniżoną podłogą), jeździ już po Poznaniu. Dwadzieścia kolejnych (z zamówionych pięćdziesięciu – trzydzieści z nich to będą pojazdy jednokierunkowe), nowego typu, o nazwie moderus gamma zostanie dostarczonych w drugiej połowie bieżącego roku i w 2019 roku.

Wzdłuż trasy tramwajowej do Naramowic powstanie droga dwujezdniowa, wspomniana Nowa Naramowicka. Łącznie wybudowanych zostanie tam do 2022 roku około 7,5 km dróg.

Kolejnym etapem – po 2022 roku – ma być budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Szelągowskiej – od pętli Wilczak do Małych Garbar – skracającej przejazd do śródmieścia, a także rozbudowa kolejnego odcinka linii tramwajowej na północnych obrzeżach Naramowic – w kierunku obwodnicy kolejowej.

Modernizacja tras tramwajowych

Jesienią bieżącego roku powrócić ma tramwaj na przebudowywanej na deptak, z planowanym wąskim przejazdem dla samochodów (od ul. Gwarnej do Ratajczaka) ul. Święty Marcin. Cała ta – ważna dla wizerunku centrum miasta – inwestycja komunikacyjna zakończyć się ma w 2019 roku.

Przebudowa ul. Święty Marcin jest jednym z elementów wprowadzanego w centrum Poznania programu uspokojenia ruchu komunikacyjnego na tym obszarze, a więc także na sąsiednich ulicach, na przykład: Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, Towarowa oraz na pl. Wolności.

Oprócz tego, w tym roku remontowane będą tory wraz z przebudową trakcji i przystanków w ulicach: Wierzbięcice, 28 Czerwca 1956 roku, w ul. Kórnickiej (od alei Jana Pawła II w stronę osiedla Lecha, a także na trasie tramwajowej wzdłuż górnego tarasu Rataj wraz z budową nowego odcinka od ronda Żegrze do pl. Unii Lubelskiej. Przebudowany ma być także przystanek w pobliżu mostu Teatralnego na trasie PST. Dotychczasowy, dostosowany jest do przystanku tymczasowego. Ponieważ to miejsce przesiadkowe okazało się dla pasażerów bardzo wygodne, przystanek PST o skróconej nazwie: „Teatralka” zostanie rozbudowany i unowocześniony.

Buforowe parkingi i stacje rowerowe

Pod koniec stycznia bieżącego roku w pobliżu stacji PST Szymanowskiego przekazany będzie dla kierowców parking typu: „parkuj i jedź”. Będzie tam mogło zostawić swoje auta 130 kierowców i przesiąść się do szybkiego tramwaju lub autobusów.

Magistrat zachęcać ma kierowców do pozostawienia samochodów w tym miejscu promocjami. Już w ubiegłym roku zapowiedział, że posiadacze karty PEKA z biletem okresowym będą mogli korzystać z parkingu bezpłatnie. Pozostali mają płacić około 14 złotych za parkowanie (jak za bilet normalny 24-godzinny) i w tej cenie będą mogli korzystać również z komunikacji miejskiej.
W 2018 roku rozpocznie się budowa kolejnych takich miejsc przesiadkowych przy ul. Św. Michała, w pobliżu stacji kolejowej Poznań-Strzeszyn i w sąsiedztwie ronda Starołęka. Planowane są też parkingi na Górczynie i Miłostowie.

Parkingi takie – przypuszczać trzeba – cieszyć się będą wzięciem (głównie wśród kierowców z sąsiadujących z Poznaniem gmin), zwłaszcza że przy obecnym bardzo dużym ruchu ulicznym są spore kłopoty z parkowaniem samochodów w śródmieściu, a ponadto zapowiadane są – poprzez większe opłaty (nawet do 30 zł za wjazd) – ograniczenia przy wjeździe do centrum miasta.

Pomocne okazać się mogą miejskie wypożyczalnie rowerów. Dla rowerzystów zorganizowane zostaną w bieżącym roku kolejne stacje rowerowe. Nowych ma być 20, w których łącznie będzie do wypożyczenia 200 rowerów. Wraz z tymi miejscami w Poznaniu – w różnych rejonach miasta – będzie już 109 stacji z 1200 rowerami.

Andrzej Świątek

 

Zdjęcia: Andrzej Świątek

Dodaj komentarz