Komorniki zakładają Centrum Integracji Społecznej


W Komornikach powstanie Centrum Integracji Społecznej, którego celem będą działania na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także realizacja zatrudnienia socjalnego. 

Wprowadzenie ekonomii społecznej do Komornik to inicjatywa wójta Jana Brody, który w 2017 r. podjął współpracę z Fundacją Barka, a w styczniu tego roku podpisał list intencyjny o utworzeniu CIS’u w gminie Komorniki.

CIS będzie wspierał i aktywizował środowiska wykluczone, w szczególności osoby bezrobotne, uzależnione od alkoholu, chore psychicznie, by mogły rozwinąć swój potencjał i osiągnąć samodzielność w życiu rodzinnym i zawodowym. Działania CIS mają uczyć te osoby umiejętności społecznych oraz jak zadbać o siebie i o swoich bliskich. Organizacja zatrudnienia socjalnego ma zmienić podejście osób wykluczonych do własnej sytuacji życiowej. Zamiast zgłaszać się po zasiłek do pomocy społecznej, będą one zachęcane do podjęcia pracy, za którą otrzymają wynagrodzenie, ale przede wszystkim pracy nad samym sobą. Oprócz organizacji pracy, w CIS będzie prowadzona terapia ze specjalistami.

Aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej obniży wydatki na zasiłki. Działalność CIS jest działalnością odpłatną pożytku publicznego. Centrum może być wykonawcą wielu prac, których ceny będą niższe od cen na rynku komercyjnym. Jest to więc realna inwestycja w rozwój środowisk dotychczas zaniedbanych, która poprawi sytuację społeczno-ekonomiczną całej wspólnoty.

Uchwałę o utworzeniu CIS podjęli radni gminy Komorniki na posiedzeniu 8 lutego. Po uzyskaniu statusu centrum integracji społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu gmina może ubiegać się o dotację na prowadzenie jednostki. Centrum ma powstać w marcu tego roku.

 

Dodaj komentarz