Komorniki z wysoką lokatą wśród najlepszych samorządów Polski


Gmina Komorniki zajęła wysokie 6. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, potwierdzając wysoką pozycję i obecność w pierwszej dziesiątce najbardziej rozwijających się samorządów w Polsce.

Komorniki-ranking

 4 listopada br. w Sejmie odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój  społeczno – gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki rankingu zorganizowanego przez Politechnikę Warszawską. Wójt Jan Broda odebrał wyróżnienie dla gminy Komorniki, która zajęła wysokie, 6. miejsce w kategorii gmin wiejskich znajdując się po raz kolejny w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu oceniającego stopień zrównoważonego rozwoju wśród wszystkich polskich gmin – tj. 1 571. Podstawą oceny było 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Wśród wskaźników bardzo wysoko oceniono wydatki inwestycyjne na mieszkańca przedstawiając dane od pierwszej edycji konkursu
z roku 2003, gdzie gmina uzyskała wówczas 45,20 punktów – obecnie 140,88. Zmieniła się też liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców z 124,39 w roku 2003 do 165,02 obecnie
. Ponadto wysoko oceniono: wydatki na transport, odsetek dochodów własnych gminy, liczbę mieszkańców korzystających z kanalizacji, oczyszczalni ścieków, jak również liczbę osób pracujących. Na uwagę zasługuje fakt, że od pierwszej edycji konkursu, gdzie oceniano te same wskaźniki odnotowano łączny wzrost w punktacji sumarycznej o 41%.

Materiałem źródłowym do opracowania rankingu były niezależne dane z Głównego Urzędu Statystycznego, co pokazuje wiarygodny i przekrojowy obraz polskich samorządów.

Konferencję zorganizowali: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk społecznych Politechniki Warszawskiej oraz fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Magdalena Szerszeń

Dodaj komentarz