Komorniki: Mam dziecko – pracuję


Tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 będzie tematem kolejnego spotkania w ramach projektu „Mam dziecko – pracuję”, który realizowany jest w Komornikach przez: Fundację Aktywności Lokalnej z Puszczykowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Work – Life Balance (Dania).

Pierwsze ze spotkań cieszące się dużym zainteresowaniem odbyło się 21 lutego. Zgromadzeni na spotkaniu przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych oraz mamy, przy udziale ekspertów ds. rynku pracy oraz flexicurity z Uniwersytetu Ekonomicznego, rozmawiali na temat rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym poprzez stosowanie przez pracodawców elastycznych form zatrudnienia.

Kolejne warsztaty odbędą się 21 marca i poświęcone będą praktycznym aspektom zastosowania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Szczegółowa tematyka spotkania: Kim jest dzienny opiekun? Jak zorganizować opiekę nad małymi dziećmi w miejscu pracy? Opiekun dzienny w firmie. Jak inicjować wdrożenie tej formy opieki w społeczności? Współpraca rodziców z opiekunem dziennym.

Projekt „Mam dziecko – pracuję”, którego gmina Komorniki jest partnerem współfinansowany jest ze środków z Unii Europejskiej w ramach PO KL.

Magdalena Szerszeń

Dodaj komentarz