Kolejny krok do integracji transportu publicznego Poznania i Swarzędza


Swarzędz i Poznań zrobiły kolejny krok w kierunku integracji transportu zbiorowego. List intencyjny w sprawie uruchomienia od 1 lipca 2019 roku zintegrowanych linii autobusowych podpisali dziś zastępca prezydenta Poznania Maciej Wudarski oraz burmistrz miasta i gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. Najbardziej zyskają na tym mieszkańcy – zarówno Swarzędza, jak i Poznania – którzy będą mogli korzystać z coraz bardziej rozbudowanej sieci połączeń ZTM Poznań na podstawie jednej taryfy biletowej.

Współpraca miasta Poznania i gminy Swarzędz ma doprowadzić do zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, na mocy którego od 1 lipca 2019 r. część linii autobusowych organizowanych przez gminę Swarzędz, łączących ją z Poznaniem, włączona zostanie do systemu publicznego transportu zbiorowego miasta Poznania.

Obecny list intencyjny jest już drugim tego typu dokumentem – pierwszy został podpisany w 2015 r., razem z gminą Kleszczewo. W przypadku Swarzędza procesu integracji nie udało się jednak zakończyć, ze względu na sukcesywnie wprowadzane przez oba samorządy udogodnienia w taryfach dla pasażerów. Dotyczyło to ulg (zwolnień) dla uczniów, studentów, seniorów oraz rodzin wielodzietnych, które jednak miały inny zakres oraz skalę. Trudności w znalezieniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania stwarzał także charakter gminy Swarzędz różniący się od innych gmin – z 30-tysięcznym miastem i rozległymi obszarami wiejskimi, a także atrakcyjna taryfa opłat dla mieszkańców poruszających się po gminie.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz