Kolejny etap trasy na Naramowice coraz bliżej


Poznańskie Inwestycje Miejskie przygotowały już większość najważniejszych dokumentów i mogą składać wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drugiego etapu trasy tramwajowej na Naramowice. To kluczowy moment – dzięki temu będzie można dokładniej oszacować koszty i ubiegać się o unijne dofinansowanie inwestycji.


Gotowa dokumentacja pozwoli PIM złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji drugiego etapu najważniejszej inwestycji komunikacyjnej Poznania, jaką jest budowa trasy tramwajowej na Naramowice. Od rozpoczęcia prac nad koncepcją i programem funkcjonalno-użytkowym minęło zaledwie pół roku. Tymczasem zasadniczy kształt pasa drogowego oraz przebieg trasy tramwajowej na odcinku od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary jest już znany i uzgodniony z jednostkami miejskimi (ZDM, ZTM, MIR i MPK). W najbliższym czasie będzie też uzgadniany z Wydziałem Urbanistyki i Architektury UMP oraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz