Kolejna ścieżka pieszo-rowerowa w gminie Czerwonak gotowa


Ponad 40 dni przed ustalonym w umowie terminem do użytku mieszkańców oddana została ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie. Długość wyremontowanego w ramach inwestycji odcina wynosi 1749 metrów.

Chodnik został wykonany z betonowej kostki brukowej, zaś ścieżka rowerowa pokryta została masą bitumiczną. Na odcinku około 100. metrów od strony ul. Poznańskiej w Kicinie wykonano wzmocnienie skarpy koszami gabionowymi wypełnionymi kamieniem.

Umowa z wykonawcą została podpisana 6 marca 2018 roku, a termin zakończenia robót został wyznaczony na 31. sierpnia bieżącego roku. Ponad 40 dni przed planowanym odbiorem, bo już 20 czerwca, ścieżka wraz z chodnikiem została oddana do użytku mieszkańców.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1.890.202,06 złotych. Inwestycja została dofinansowana w ramach „Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” w kwocie 1.380.060 zł.

Fot. UG Czerwonak

Dodaj komentarz