Koleją z Poznania do Piły pojedziemy 46 minut krócej


Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o dofinansowanie wartego blisko 615 mln zł projektu związanego z modernizacją linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna. W wydarzeniu udział wzięli Arnold Bresch – członek zarządu PKP PLK S.A. oraz Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Od lewej: Arnold Bresch, Marek Woźniak, Wojciech Jankowiak.

„To największa umowa dotacyjna w naszym WRPO 2014+” – podkreślił Marszałek Marek Woźniak. „Linia kolejowa z Poznania do Piły nie miała szans na finansowanie ze środków krajowych, a to niezwykle ważne połączenie w ruchu pasażerskim i towarowym pomiędzy dwoma dużymi miastami naszego województwa. To również część aglomeracyjnego systemu komunikacji kolejowej. Dlatego podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu jej modernizacji ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 423 mln zł. Mam nadzieję, że inwestycja będzie przebiegać sprawnie, tak prawdziwie po wielkopolsku i wkrótce będzie mogła służyć naszym mieszkańcom” – powiedział marszałek.

Z kolei Arnold Bresch z PKP PLK S.A. zaznaczył, że Krajowy Program Kolejowy, który ma za zadanie zmodernizować polskie linie kolejowe, realizowany jest przy wsparciu środków unijnych z regionalnych programów operacyjnych. „Projekt Wielkopolski jest wyjątkowy – jest rekordzistą w skali kraju – jeśli chodzi o wkład województwa” – podkreślił Prezes Bresch.

Linia nr 354 Poznań – Piła o długości blisko 93 km zlokalizowana jest w północno-centralnej części województwa i przebiega przez obszar powiatów: poznańskiego, obornickiego, chodzieskiego i pilskiego. „Planujemy, aby po modernizacji pociągi poruszały się po niej z prędkością 120 km/h, a czas przejazdu skrócił o ok. 40 minut” – dodał wicemarszałek Wojciech Jankowiak. „Efektem będzie wzrost konkurencyjności kolei w stosunku do innych gałęzi transportu. Modernizacja poprawi przepustowość tej linii, zwiększy dostępność transportu kolejowego, poprawi także bezpieczeństwo oraz zracjonalizuje koszty eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury” – podkreślił Wojciech Jankowiak.

Więcej informacji na temat Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” w ramach WRPO 2014+ można uzyskać na stronie internetowej http://wrpo.wielkopolskie.pl.

Dodaj komentarz