Jubileusz Zespołu Szkół Samochodowych (ZDJĘCIA)


Tym optymistycznym akcentem dyrektor naczelny zainicjował oficjalne otwarcie pikniku. Głos zabrali również Mariusz Wiśniewski oraz Zbigniew Talaga. Ta część spotkania obejmowała też ważny punkt, jakim było dołączenie do grona partnerów szkoły: oficjalnego przedstawiciela BMW Group Polska, reprezentowanego w tym dniu przez Ewę Czerwińską – Manager Qualifications and Retail HR Poland oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, które reprezentował wiceprezes ds. technicznych MPK Marek Grzybowski (okazało się – również absolwent poznańskiej Samochodówki). Nastąpiło uroczyste podpisanie umów partnerskich, a następnie uczniowie klas patronackich odebrali od firm upominki.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy jubileuszu mogli zacząć piknikową zabawę.
Z pewnością zaskoczeniem była obecność uczennic z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej – Lipczyńskiej w Poznaniu, które postanowiły uświetnić imprezę przepięknymi układami choreograficznymi. Z dużym entuzjazmem spotkał się również koncert Kwintetu Teatru Polskiego, który wpisał się idealnie w klimat, jak się później okazało bardzo dobrej akustycznie… hali warsztatów samochodowych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz