Jubileusz Zespołu Szkół Samochodowych (ZDJĘCIA)


Piknik 60 km/h – Jubileusz Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu odbył się 22 września. Zobacz zdjęcia – na końcu artykułu.


Podczas oficjalnej części spotkania dyrektor Zespołu Szkół Marek Gabryelewicz powitał absolwentów, nauczycieli, nauczycieli seniorów, uczniów wraz z rodzicami, przedstawicieli serwisów samochodowych, przyjaciół szkoły oraz zaproszonych gości honorowych: zastępcę prezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania Przemysława Foligowskiego i jego zastępcę Wiesława Banasia oraz wicekuratora oświaty Zbigniewa Talagę.

Dyrektor skierował do zgromadzonej publiczności następujące słowa: – Czy zwróciliście kiedyś państwo uwagę, jakie są ulubione zabawki małych dzieci. Dziewczynki najchętniej bawią się lalkami, a chłopcy samochodami. Dziewczynki bawiły się lalkami już w starożytnych cywilizacjach, za to chłopcy zaczęli się bawić samochodami zaledwie 130 lat temu. Niektórzy mogą pomyśleć, że chłopcy rozwijają się wolniej. Przed wielu laty moim mistrzem w tej szkole, był nieżyjący już dzisiaj profesor Henryk Rajewski, którego nazywaliśmy „parabolą”. Wprowadził nas w tajniki budowy i naprawy samochodów. Bardzo często powtarzał nam „myślcie, zanim zaczniecie coś rozkręcać i naprawiać w samochodzie, najpierw dobrze zastanówcie się i pomyślcie”. Wracając więc do tych zabawek. Chłopcy myśleli kilka tysięcy lat zanim zbudowali samochód, ale dzięki temu stworzyli cudowne urządzenie, które sprawia, że dziewczynki kiedy dorastają odkładają lalki i każda chce mieć swoje własne auto…

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz