Jezioro Strzeszyńskie pod ochroną


Każdego roku, szczególnie w okresie letnim, nad jeziorem Strzeszyńskim wypoczywają tłumy poznaniaków. Dzięki pieniądzom, pozyskanym z Unii Europejskiej przez marszałka województwa wielkopolskiego, akwen będzie chroniony przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Pomoc w tym ma budowa zbiornika retencyjnego na strumieniu Złotnickim.

– Stopniowo podnosimy komfort życia poznaniaków w różnych dziedzinach, a rekreacja i odpoczynek są dla nas priorytetem. Dbamy o zieleń i inne zasoby naturalne. Jezioro Strzeszyńskie jest jednym z najczystszych w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Robimy wszystko, by takim pozostało. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji atrakcyjność jeziora zwiększy się jeszcze bardziej – mówi prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Strumie Złotnicki to jedyny naturalny ciek dopływający do jeziora Strzeszyńskiego. Swój początek bierze na terenie gminy Suchy Las. Istnieje ryzyko, że w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zanieczyszczenia spływające ze zlewni tego strumienia mogą popłynąć do jeziora.

– Do takiej sytuacji doszło w 2011 roku. W wyniku opadu o niespotykanej wcześniej skali, ścieki sanitarne przedostały się do jeziora Strzeszyńskiego. od tego czasu zarówno miasto Poznań, jak i gmina Suchy Las robią wszystko, by nie dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości – tłumaczy Piotr Szczepanowski, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. – Miasto Poznań wspierało gminę Suchy Las w staraniach o budowę kolektora umożliwiającego odprowadzenia ściek w sanitarnych do Centralnej oczyszczalni ścieków. Zadanie to realizował Aquanet – podkreśla.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz