Jak wygląda tłumaczenie włoskich dokumentów samochodowych?


Tłumaczenia dokumentów samochodowych, co dotyczy również dokumentów w języku włoskim, muszą być tłumaczeniami uwierzytelnionymi, a więc potwierdzonymi przez tłumacza przysięgłego. Skorzystanie z usług tłumacza jest więc niezbędne w przypadku chęci rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, a w tym przypadku z Włoch. Tylko posiadanie uwierzytelnionych tłumaczeń pozwala na złożenie stosownych dokumentów we właściwym wydziale komunikacyjnym, co umożliwia zarejestrowanie samochodu oraz legalne korzystanie z niego zarówno na terytorium naszego kraju, jak i poza jego granicami.

Dokumenty wymagające tłumaczenia

Jeżeli chodzi o rejestrację samochodu sprowadzonego z zagranicy (w tym przypadku z Włoch) to najważniejszymi dokumentami, jakie koniecznie należy przetłumaczyć na język polski są:

  • dowód rejestracyjny (z języka włoskiego: CARTA DI CIRCOLAZIONE),
  • świadectwo własności pojazdu (z języka włoskiego: CERTICATO DI PROPIERTA) + dokument, który ma być dla wydziału komunikacji potwierdzeniem, że wnioskodawca faktycznie jest właścicielem pojazdu — umowa/faktura.

Włoski dowód rejestracyjny jest odpowiednikiem naszego polskiego dokumentu, a więc znajdują się tam informacje o pierwszej rejestracji pojazdu, danych fabrycznych samochodu, a także informacje o wariancie wyposażenia oraz naklejka z informacją o wyrejestrowaniu pojazdu. Na odwrocie znaleźć można dane dotyczące przeglądów technicznych oraz wszelkich zmian dotyczących właścicieli pojazdu. Strona ta służy również do odnotowywania informacji o wszelkich dodatkowych instalacjach takich jak np. instalacja LGP czy hak.

Z kolei, jeżeli chodzi o świadectwo własności pojazdu, to jest to dokument wydawany w momencie, gdy samochód usuwany jest z włoskiego rejestru pojazdów. Na pierwszej stronie takiego dokumentu znajdują się informacje dotyczące danych pojazdu, jak i właściciela w chwili, gdy pojazd został wyrejestrowany. Druga strona dokumentu najczęściej pozostaje niewypełniona.

Najważniejszą informacją na tym etapie jest to, że tłumaczeń obu dokumentów może dokonać wyłącznie tłumacz przysięgły języka włoskiego.

Tłumaczenia włoskie a umowy dwujęzyczne — czy polskie urzędy je akceptują?

Wiele osób ma wątpliwości, czy tłumaczenie jest konieczne, jeżeli umowa została sporządzona w dwóch językach. W przypadku, gdy umowa lub też faktura sporządzona jest wyłącznie w języku obcym, sprawa jest prosta — należy ją koniecznie przetłumaczyć i musi to zrobić tłumacz języka włoskiego. Ważne jest również to, że jeżeli na umowie dwujęzycznej znajdują się jakiekolwiek adnotacje czy wpisy jedynie w języku obcym, cała umowa musi zostać przetłumaczona — nie ma tutaj wyjątków, ponieważ jest to wymóg urzędowy.

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku gdy umowa sporządzona jest w dwóch językach (bez jakichkolwiek adnotacji i uwag w obcym języku). Taka umowa będzie akceptowana w urzędzie, jednak wymaga ona uwierzytelniania, a więc poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. W praktyce polega to na tym, że tłumacz przysięgły zatwierdza swoją pieczęcią to, że dana umowa nie zawiera błędów oraz jej tłumaczenie jest poprawne.

Termin realizacji tłumaczeń

Choć włoskie dokumenty samochodowe mogą wydawać się obszerne, tłumaczenie uwierzytelnione na język polski nie zajmuje zazwyczaj więcej niż jednego dnia roboczego. Wynika to głównie z tego, że dokumenty urzędowe opierają się zawsze na tych samych wzorach, co znacznie ułatwia sprawne tłumaczenia.

Ważną sprawą jest to, żeby zawsze upewnić się, że tłumaczenia dokonuje tłumacz przysięgły języka włoskiego, ponieważ nawet jeżeli tłumaczenie będzie wykonane dobrze, to nie zostanie ono uznane przez wydział komunikacji — tak istotne dokumenty muszą zostać przygotowane przez certyfikowanych tłumaczy, od czego nie ma w polskim prawie żadnych odstępstw.

W przypadku gdy osoba sprzedająca nam samochód lub pośrednik przekaże nam dodatkowe dokumenty, oprócz dowodu rejestracyjnego, świadectwa własności pojazdu oraz umowy lub faktury potwierdzającej jego nabycie warto zwrócić się do tłumacza z pytaniem o to czy tłumaczenie tych właśnie dodatkowych dokumentów jest konieczne. Często bowiem zdarza się tak, że szereg dostarczonych nam dokumentów nie jest koniecznych do wypełnienia formalności rejestracyjnych w naszym kraju, stąd warto zadbać o to, żeby się tego dowiedzieć.

Jak zostało to już wspomniane wcześnie termin realizacji tłumaczeń to zazwyczaj jeden dzień roboczy, a dokumenty, jakie muszą zostać przetłumaczone, mogą zostać przesłane drogą mailową, co dla wielu może stanowić znaczne ułatwienie.

Dodaj komentarz