Jak ubezpieczyć taksówkę?


Taksówki podlegają pod niestandardowe ubezpieczenia, których w ofercie niektórych towarzystw ubezpieczeniowych nie znajdziemy. W polisach dedykowanych tym pojazdom warto zwrócić uwagę na ochronę nie tylko aut, ale i kierowców oraz pasażerów.

Po polskich drogach kursuje wiele tysięcy taksówek – ich liczba w Warszawie dorównuje tej, jaką można spotkać np. w Nowym Jorku. To biznes prowadzony zarówno jednoosobowo, jak i przez większe przedsiębiorstwa.

Ubezpieczeni niestandardowo

Taksówki to pojazdy, które kwalifikują się pod ubezpieczenia niestandardowe. Warto wziąć pod uwagę, że nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe specjalizują się w tym zakresie. Gdy już znajdziemy ubezpieczyciela czy też brokera ubezpieczeniowego, takiego jak np. Insurance Factory, to warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Na cenę polisy może mieć wpływ liczba pojazdów – inne stawki obowiązują dla korporacji taksówkowej, a inne dla osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Różne też będą zakresy ubezpieczenia. Warto szukać takich pakietów, w których ochrona będzie dotyczyła nie tylko samych pojazdów, ale również kierowców i pasażerów – na przykład od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku zdarzenia zaszłego z winy kierowcy, poszkodowanymi mogą zostać także osoby przewożone. Wówczas koszty leczenia czy rehabilitacji poniesie kierujący pojazdem.

Więcej szczegółów pod adresem www.insurancefactory.co.uk/taxi-insurance.

Na drodze i z pasażerami bywa różnie

Przy ubezpieczeniu taksówkowym przyda się także ubezpieczenie od takich zdarzeń jak kradzież, pożar czy szkody (np. zbite szyby, zanieczyszczenia bądź dewastacje wewnątrz samochodu), jakich mogą dopuścić się pasażerowie. Dlatego poza obowiązkowym OC, warto rozważyć AC czy assistance. To ostatnie może być niezwykle przydatne dla kierowców taksówek, gdy potrzebna będzie pomoc prawna albo techniczna. Zdarzyć się może, że np. zaistnieje potrzeba skorzystania z porady prawnej w sporze z pasażerem czy odholować pojazd po kolizji albo wypadku.

Wysokość składki ubezpieczeniowej zmienia się też w zależności od miejsca wykonywanej działalności. W dużych miastach, gdzie statystycznie zdarza się więcej wypadków, stawki będą większe. Oprócz tego, duże znaczenie ma dla ubezpieczyciela fakt, że samochody przeznaczone do działalności zarobkowej są intensywnie eksploatowane i zwykle nie są to najnowsze roczniki.

Mimo to optymalnym rozwiązaniem jest takie ubezpieczenie, które obejmuje szkody materialne i osobowe, jakie mogą powstać m.in. podczas wypadku lub kolizji.

Dodaj komentarz