Inicjatorzy Roku nagrodzeni


Znamy już Inicjatorów Roku 2017 – poznaniaków, którzy swoimi działaniami zmieniają miasto na lepsze. W tym roku do konkursu zgłoszono 40 inicjatyw w pięciu kategoriach. Zwycięzców wyłoniła kapituła, która w czwartek przyznała pięć statuetek oraz liczne wyróżnienia.

Ideą konkursu jest promowanie inicjatyw pozarządowych oraz wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych na rzecz Poznania i jego mieszkańców. Do konkursu mogły zgłaszać się organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby prywatne.

– Spotykamy się w gościnnych progach Teatru Muzycznego już po raz trzeci – mówił podczas uroczystej gali wręczenia nagród Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. – I po raz kolejny widać, że wśród zwycięzców i wyróżnionych wiek nie gra roli. Do konkursu zgłaszane są inicjatywy realizowane przez osoby w każdym wieku. Dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w konkursie i mieszkańcom, którzy na nie głosowali. To dzięki Wam Poznań zmienia się na lepsze!

Statuetki przyznawane są w pięciu kategoriach: Zdrowie, Kultura, Środowisko, Sport i Edukacja.

– Wybór zwycięzców był niezwykle trudny, a debata bardzo burzliwa – przyznaje Magdalena Adamska-Pietrusik, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, przewodnicząca kapituły konkursu. – Dlatego w tym konkursie przyznaliśmy również wyróżnienia.

Inicjatorem Roku 2017 w kategorii „Edukacja” została inicjatywa Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej – warsztaty podstaw języka migowego dla poznaniaków. W organizowanych przez Towarzystwo spotkaniach wzięło udział ponad 400 osób, były wśród nich także osoby z niepełnosprawnościami. Kilkunastu uczestników zdecydowało się później na pełen kurs języka migowego.

W kategorii „Kultura” Inicjatorem Roku została inicjatywa Fundacji Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE. Dzięki niej zorganizowano 8 integracyjnych pokazów filmowych oraz 6 spektakli teatralnych z użyciem audiodeskrypcji dla osób niewidzących oraz tłumaczeniem na język migowy lub napisami dla osób niesłyszących. Projekt jest kontynuowany także w 2018 roku.

Inicjatorem Roku 2017 w kategorii „Sport” został pomysł Stowarzyszenia Klub Sportowy Akademii Judo „Judo bez granic”. To zajęcia judo dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób niesłyszących. Projekt realizowany jest od 2012 roku i cały czas kontynuowany. Tylko w ubiegłym roku w stałych zajęciach judo dla osób z niepełnosprawnościami uczestniczyło 70 mieszkańców Poznania.

W kategorii „Środowisko” zwyciężył projekt Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju pt. „Ptaki w Mieście 2017” Głównym celem inicjatywy było wsparcie działań związanych z ochroną dziko występujących gatunków ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu.

Inicjatorem Roku 2017 w kategorii „Zdrowie” zostało „Zintegrowane Centrum Opieki” – inicjatywa konsorcjum Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria oraz Stowarzyszenia Medycyna Polska. Zintegrowane Centrum Opieki obejmuje usługi w obszarze: teleopieki, opieki w domu i telemedycyny. To kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych – w szczególności z powodu wieku oraz niepełnosprawności.

Od tego roku główna nagroda w kategorii „Zdrowie” nosi imię Marii Remiezowicz – byłej dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, która całe swoje życie zawodowe poświęciła wspieraniu i unowocześnianiu pracy socjalnej na poziomie lokalnym. Była wielokrotnie doceniana i nagradzana za duże zaangażowanie, realizację zróżnicowanych projektów unijnych dotyczących polityki zdrowotnej i społecznej oraz za podejmowanie działań na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia.

– Zainicjowała i wdrożyła efektywną współpracę z organizacjami pozarządowymi – wyliczał Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Z ogromnym zaangażowaniem koordynowała prace nad licznymi programami ukierunkowanymi na poprawę jakości życia najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. Koordynowała prace związane z wieloma inwestycjami w miejskich jednostkach zdrowia i pomocy społecznej. Jako dyrektor wydziału inspirowała,  wspierała, dodawała otuchy, namawiała do kreatywnego myślenia i dyskusji z mieszkańcami na temat ich potrzeb, budowała porozumienia i łagodziła trudne sytuacje, zawsze w każdym człowieku widziała dobro i chęć poprawy. I była przede wszystkim naprawdę dobrym człowiekiem.

Nagrodę mieszkańców zdobył Chór Kameralny Poznańskie Senioritki. To jedyny taki zespół seniorski w Polsce. Senioritki prezentują zróżnicowany repertuar i działają od 2014 roku.  Koncertują m.in. w szpitalach, domach opieki społecznej i klubach seniora.

Wyróżnienia otrzymali również:

EDUKACJA:

– Stowarzyszenie Zielona Grupa – za inicjatywę: Mobilne Centrum Kultury

– Fundacja Akceptacja – za inicjatywę „Ratuję, bo potrafię”

– Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP – za inicjatywę: Poznań jest kobietą – działania na rzecz kobiet

KULTURA:

– Fundacja Nordoff Robbins Polska – za inicjatywę: Publiczne Sceny Muzyczne

– Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji Kreatywator – za inicjatywę: Kulturalny Super Tata

– Stowarzyszenie Grupa Stonewall  – za inicjatywę: Poznań Pride Week 2017

SPORT:

– Stowarzyszenie Na Tak – za inicjatywę: Bieg Na Tak

– Fundacja Wózkowicze – za inicjatywę: Dużo Aktywnej Przyjemności

ZDROWIE:

– Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie – za inicjatywę: Sport Dostępny 2017

– Katarzyna Papież i Migrant Info Point  – za inicjatywę: Airbag Poznań

– Fundacja Orchidea – za inicjatywę: Aktywna Neurorehabilitacja domowa i stacjonarna.

źródło: Poznan.pl

Dodaj komentarz