Grupowe kupowanie prądu, czyli oszczędność po poznańsku


Ponad 20 mln złotych zaoszczędził Poznań i partnerzy grupy zakupowej energii elektrycznej, którzy dziś w Urzędzie Miasta podpisali umową z firmą ENEA (to porównanie do obecnych cen taryfowych). To już trzeci raz kiedy Poznań organizuje wspólne kupowanie prądu. Tym razem partnerów kupujących wspólnie energię elektryczną było prawie 60. A już zapowiadamy pierwsze w Polsce grupowe kupowanie gazu.

W ubiegłym roku udało się uzyskać w przetargu oszczędności w kwocie około 17 mln zł. W tym to już ponad 20 mln złotych różnicy, gdyby kupować prąd tradycyjnie, czyli samemu. Pewnie dlatego w tym roku do grupy zakupowej przystąpiło 57 partnerów, czyli o 20 więcej niż w roku 2013. W skład naszej grupy oprócz Miasta Poznania i podległych mu jednostek weszło również kilkanaście gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań i wiele podmiotów z terenu Miasta i okołopoznańskich gmin. Są między innymi Lotnisko Poznań-Ławica, Termy Maltańskie, MPK Poznań, Teatr Polski czy Muzyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, PTBS, Biblioteka Raczyńskich oraz gmina Kleszczewo, miasto Puszczykowo oraz Szamotulski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Komornikach i wiele innych.

 

– Grupowe zakupy energii to nie tylko oszczędność wynikająca z wielkości kupowanego wolumenu, ale także niższe koszty procedury przetargowej –  zaznacza zastępca prezydenta Poznania Mirosław Kruszyński. –  Inaczej każdy sam musiałby organizować specjalistów od przetargów, zdobywać opinie prawne, przygotowywać umowy”.

W ramach postępowania ofertę złożyło pięć przedsiębiorstw energetycznych, z których najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła spółka ENEA S.A.

Dziś tańszy prąd, jutro oszczędności na gazie

– Opierając się na dobrych doświadczeniach w przeprowadzeniu grupowego zakupu energii elektrycznej, generującego wielomilionowe oszczędności, zdecydowaliśmy się iść dalej – dodaje Mirosław Kruszyński. –  Jako pierwsze miasto w Polsce podjęliśmy działania w celu utworzenia grupy zakupowej gazu. Zaangażowaliśmy się w proces przygotowania dokumentów przetargowych, inwentaryzację punktów poboru gazu. Powołaliśmy grupę zakupową – w jej skład wchodzi blisko 150 podmiotów. W dniu 30 września 2014 r. uruchomiliśmy postępowanie przetargowe na grupowy zakupu gazu. Obecnie udzielamy odpowiedzi w ramach wniosków dotyczących specyfikacji istotnych warunków przedmiotowego zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10 listopada 2014r.

Dodaj komentarz