Gmina Dopiewo przyjazna rowerzystom


Ogólnopolski konkurs organizowany przez Zarząd Główny PTTK, a nad którym patronat objęło m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Związek Powiatów Polskich oceniał działania gmin związane z inwestycjami w infrastrukturę, promocję i popularyzację turystyki rowerowej. Gminy klasyfikowane były w kategoriach zależnych od statusu miejska/wiejska oraz ilości mieszkańców.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, zgłaszając gminę do konkursu starał się uwzględnić jak najwięcej aspektów związanych z rowerami na terenie gminy.

Po zebraniu i opracowaniu materiału, okazało się, że w ostatnich trzech latach sporo się wydarzyło i zmieniło.

– powstało 60 kilometrów (łącznie), wytyczonych i oznakowanych szlaków rowerowych po terenie gminy (szlak czerwony, niebieski i zielony).

– wybudowano kilka miejsc przystankowych (drewniane wiaty, ławy stoły) przy których można odpocząć. (m.in. Żarnowiec, Zborowo, Dopiewo)

– ustawiono 11 tablic informacyjnych z mapą gminy z oznaczonymi szlakami rowerowymi oraz mapą danego sołectwa, na którym się tablica znajduje.

– dobudowano i ustawiono kilka stojaków na rowery m.in. przy szkołach, sklepach, obiektach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych.

– utworzono koło PTTK Pędziwiatry Dopiewo z sekcją rowerową

– wydano folder z mapą szlaków rowerowych

– wykonano kamizelki odblaskowe dla uczestników rajdu rowerowego z logo szlaków

– uwzględniono turystykę rowerową w kampanii promocyjnej GOSiR  „ROWER – Mi to pasuje”

 

– zorganizowano na terenie gminy w latach 2011 – 2013 ponad 40 imprez rowerowych (organizatorami były m.in. GOSiR Dopiewo, Koło PTTK Pędziwiatry Dopiewo, sołectwo Palędzie, oddział PTTK Nowe Miasto Poznań, szkoły podstawowe, gimnazjalne). Największą był rajd rowerowy organizowanych przez GOSiR Dopiewo w 2013 roku w ostatnią niedzielę wakacji. Na dwie trasy wyjechało ponad 200 rowerzystów.

Certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom wręczony zostanie przedstawicielom Gminy podczas Międzynarodowych Targów „Podróże”, które odbędą się w grudniu w Warszawie.

– Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do popularyzacji turystyki rowerowej na terenie naszej gminy. Dziękujemy uczestnikom imprez i rajdów rowerowych, organizatorom, sponsorom, partnerom. Dziękujemy za promocję turystyki rowerowej w kraju za granicą – powiedział Marcin Napierała, dyrektor GOSiR Dopiewo.

 

 

 

Przypomnijmy sobie kilka imprez rowerowych

 

– Rajd rowerowy 2013

 

– Rajd rowerowy 2012

 

– Rajd rowerowy 2011

 

– Wyścig rowerowy 2013

 

– Rowerowe sprzątanie lasu

 

– Zimowa rozgrzewka Globalne ocieplenie – szukaj rowerów ;-)

 

– Wyprawa rowerowa na Ukrainę Kołą PTTK Pędziwiatry Dopiewo

 

– XI Wielkopolski Rajd – Wielcy Wielkopolanie – Emilia Sczaniecka

 

Dodaj komentarz