Gdzie będzie można kupić alkohol?


Poznańscy radni zdecydowali, gdzie na terenie Poznania będą mogły znajdować się punkty sprzedaży alkoholu. Określili też, ile miasto może wydać zezwoleń na taką działalność. Zmiany wchodzą w życie we wrześniu tego roku.

Zmiany to wynik nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Przepisy, które weszły w życie 9 marca 2018 roku, dała gminom narzędzie prawne, umożliwiające ograniczanie dostępności alkoholu.

To rady miasta i gminy precyzują, w jakiej odległości od obiektów chronionych mogą znajdować się punkty sprzedaży takich napojów. Wśród miejsc, objętych ochroną są: szkoły, przedszkola, domy dziecka, zakłady dla nieletnich, obiekty sportowe, na których odbywają się imprezy masowe, a także kościoły i inne obiekty kultu religijnego oraz jednostki wojskowe.

Poznańscy radni zdecydowali, że w przypadku sklepów, oferujących alkohol, odległość od punktów chronionych wyniesie 50 metrów. Jeśli chodzi o lokale gastronomiczne – knajpki czy restauracje – umożliwiające spożycie alkoholu na miejscu, odległość nie będzie brana pod uwagę.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz