Cała Gdyńska będzie gotowa w 2019r.


Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Gdyńskiej, na odcinku od granicy Miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków”. Przebudowywany odcinek drogi jest częścią zakończonej w listopadzie 2016 roku inwestycji „Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb (ITPOK)”.

Ze względu na upływ długiego okresu od jego powstania i szereg zmian jakie zaszły, zarówno w otoczeniu drogi, jak i w możliwościach technologicznych, aktualizacja pozwoli rzetelnie zweryfikować potencjalne kolizje z infrastrukturą podziemną oraz warunki geotechniczne.

Odcinek podlegający przebudowie wynosi 1200 m i zlokalizowany jest w Koziegłowach. Jego realizacja polegać będzie na budowie dwóch jezdni o przekroju ulicznym rozdzielonych pasem dzielącym, rond na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową oraz budowie drogi serwisowej pomiędzy tymi ulicami – drogi te zapewnią pełną obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej, co znacząco wpłynie na poprawę płynności ruchu i  bezpieczeństwo.

W ramach zadania powstaną również zatoki autobusowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na II/III kwartał 2018r. a zakończenie to koniec roku 2019. Szacowana wartość robót, według kosztorysu inwestorskiego z 2014 r. to kwota ok. 31 mln zł. Wraz z  aktualizacją projektu zostanie zaktualizowany kosztorys inwestorski.

www.facebook.com/naszglospoznanski/

 

źródło PIM

Dodaj komentarz