Dwie szkoły z powiatu poznańskiego w projekcie „Szkoła dla innowatora”


Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu i Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach znalazły się w prestiżowym gronie 20 placówek oświatowych z całej Polski, które będą realizować pilotażowy projekt „Szkoła dla innowatora”. Inicjatorem projektu jest Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Edukacji Narodowej, a liderem projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W  programie „Szkoła dla innowatora” w każdej z wybranych placówek eksperci będą pracowali z jedną siódmą klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie otrzymane w projekcie pozwoli na przeprowadzenie z uczniami intensywnego programu rozwijającego kompetencje proinnowacyjne, który w przyszłości może być rozszerzany na kolejne klasy.

Rekrutację szkół przeprowadziło Centrum Edukacji Obywatelskiej odpowiedzialne za wdrożenie projektu. Rekrutacja rozpoczęła się 3 grudnia 2019 roku i składała się z kilku etapów. W pierwszym szkoły zgłaszały się poprzez wypełnienie formularza on-line. Zgłoszenia były następnie weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz oceniane niezależnie przez dwóch ekspertów. W ten sposób z 402 zgłoszeń, wyłoniono 373 spełniające wymogi formalne, a następnie na podstawie sumy ocen ekspertów wybrano 67 szkół, które przeszły do drugiego etapu. W  drugim etapie przeprowadzono rozmowy z dyrektorami oraz wybranymi nauczycielami. Miały one na celu poznanie motywacji kadry pedagogicznej do udziału w projekcie oraz wizję danej szkoły jako przyszłej „Szkoły dla innowatora”.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz