Drogi powiatowe bez wakacji


W tym roku plan finansowy na remonty, inwestycje czy utrzymanie dróg powiatowych wynosi 100 mln zł. Prace trwają w Chomęcicach, na drodze Iwno – Pobiedziska, w Koziegłowach, Rokietnicy i Nadrożnie czy na odcinku Buk – Szewce. W sierpniu ruszają kolejne inwestycje.


W sierpniu powinna się zakończyć budowa obwodnicy Chomęcic.

– Wakacje to najgorętszy czas dla tego typu robót. Co roku wykorzystujemy go w pełni – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Harmonogram jest napięty, ponieważ mamy do wydania na drogi ponad 100 mln zł.

Rowerem z Kociałkowej Górki do Pobiedzisk

Prace na drodze Iwno – Pobiedziska idą pełną parą. Powstaje tam 5-kilometrowa ścieżka rowerowa, na niektórych odcinkach wymieniana jest nawierzchnia. Jeszcze na ten rok planowana jest przebudowa jezdni od węzła Iwno do Kociałkowej Górki. Koszt szacowany jest na 30 mln zł.

Obwodnica Chomęcic w wakacje

W sierpniu powinna się zakończyć budowa obwodnicy Chomęcic (gm. Komorniki).  – Jest ona już dzisiaj potrzebna, a będzie jeszcze bardziej po otwarciu nowej trasy S5 z Poznania do Wrocławia – mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. Prace obejmują odcinek o długości 1,55 km od Chomęcic do początku Głuchowa i zakładają częściowo powstanie nowej drogi, częściowo przebudowę istniejącej – ze ścieżką rowerową i chodnikiem oraz budowę ronda w miejscu, gdzie oba fragmenty będą się łączyć. Następnie planowane jest powstanie drogi dookoła sąsiedniego Głuchowa. Koszt tych robót to ponad 10 mln zł.

Nowa jakość w Koziegłowach

Do końca wakacji ma się też skończyć przebudowa ulicy Poznańskiej w Koziegłowach, od ul. Taczaka do ul. Piaskowej (następnie prace obejmą odcinek od Piaskowej do Gdyńskiej). Na modernizowanym fragmencie trwają końcowe roboty związane z budową nowej nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej i chodników, a także wyspy spowalniającej na wjeździe do miejscowości od strony Kicina. Pierwszy etap pochłonie 7,5 mln zł.

Rowerowe Rokietnica i Buk

Trwa również budowa dwóch ścieżek rowerowych, realizowanych w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Idea jest prosta: gminy budują węzły przesiadkowe przy dworcach kolejowych, a powiat poznański – ścieżki rowerowe, którymi będzie można do nich dotrzeć.

Jedna z nich powstaje na ulicy Szamotulskiej w Rokietnicy, druga na drodze Buk – Szewce. W sumie powiat zrealizuje podobne inwestycje w kilkunastu gminach. Wszystkie otrzymały dofinansowanie z budżetu unijnego.

Po moście tymczasowym w Nadrożnie

Rozpoczęła się rozbiórka mostu na rzece Głównej w Nadrożnie. W tym miejscu wzniesiony zostanie nowy obiekt. Zanim prace się zakończą, kierowcy będą korzystać z tymczasowego przejazdu, który powstał obok. – Nowy most będzie spełniał zupełnie inne standardy. Znajdą się na nim szeroka jezdnia oraz jednostronna ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego – opowiada Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

W sierpniu ruszają dalsze inwestycje, m.in. przebudowa ulicy Gromadzkiej w Więckowicach oraz kolejny etap prac na drodze Gądki – Szczodrzykowo. KF

Fot. ZDP

Dodaj komentarz