Droga ekspresowa S5 Radomicko-Kaczkowo gotowa


Mota-Engil Central Europe zakończyła budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Radomicko – Kaczkowo. Fragment S5 na tym odcinku jest częścią drogi o znaczeniu międzynarodowym S5 relacji Nowe Marzy (A1) – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Lubawka (granica państwa) i stanowi jednocześnie obwodnicę Leszna. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim i przebiega na terenach gmin Lipno, Święciechowa i miasta Leszno. Celem realizacji tej inwestycji jest stworzenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie.

– Dołożyliśmy wielu starań, aby ten kontrakt zakończyć w jak najkrótszym czasie. Równolegle pracujemy  bowiem na sąsiednim odcinku S5 Kościan-Radomicko, w którego budowę zostaną teraz zaangażowane dodatkowe siły – mówi Zbigniew Zajączkowski, prezes zarządu Mota-Engil Central Europe. – Dzięki tej inwestycji kierowcy w o wiele krótszym czasie będą mogli przejechać między dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem. Ponadto ominą Leszno od zachodu, a ruch tranzytowy przeniesiony zostanie poza miasto. Tym samym zwiększy się przepustowość trasy S5, która jest częścią europejskiego szlaku komunikacyjnego E261.

W zakres prac przewidzianych kontraktem wchodziło wykonanie 2 jezdni o 2 pasach ruchu ( docelowy przekrój to 2 jezdnie o trzech pasach ruchu + pas awaryjny:  3×3,5+2,5=13,0 m) oraz pasa dzielącego o szerokości 12 m, budowa dwóch węzłów drogowych „Leszno Zachów” i „Święciechowa”, obiektów inżynierskich (przejść dla zwierząt, wiaduktów, mostów, przepustów) w tym 16 obiektów mostowych i 58 przepustów drogowych. Ponadto wykonano budowę i przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury, a także budowę MOP I „Wilkowice Zachód” i MOP I „Wilkowice Wschód”.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz