Debata Oksfordzka o problemach seniorów


Jak ważnym zagadnieniem dla całego społeczeństwa jest potężna grupa osób posiadających status seniora – wiedzą niemal wszyscy.

Każdy, bez względu na wiek, spotyka się z osobami w podeszłym wieku. Oczywiście seniorzy postrzegani są różnie, od pełnej empatii dla tej grupy społecznej, aż niestety po negatywne sądy i opinie, szczególnie wyrażane przez osoby bardzo młode, dla których starość jest pojęciem bardzo odległym. Jednak z wiekiem, nabierając życiowego doświadczenia i obiektywnego spoglądania na życie, uświadomią sobie, że starość dotknie wszystkich. Taka nieunikniona jest kolej życia i każdy prędzej czy później zostanie seniorem.

Poznań obecnie zamieszkuje prawie 150 tys. osób posiadających status seniora. Jest miastem uznawanym w kraju za wiodące w dziedzinie polityki senioralnej i niejednokrotnie stanowi wzór dla innych. Czy jednak wszystko jest idealne i wszelkie pakiety pomocowe skierowane dla osób w podeszłym wieku załatwiają wszelkie problemy seniorów? O tym możemy przekonać się na debacie oksfordzkiej, która odbędzie się 23 stycznia, a jej tematem wiodącym  będą „Nieodpłatne usługi dla seniorów dobrą i skuteczną realizacją polityki senioralnej miasta”. 

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz