Czym grozi spalanie odpadów?


Projekt „Skończmy ze smogiem w Poznaniu”- zakładający monitorowanie jakości powietrza z użyciem drona zwyciężył w ostatniej edycji PBO. Zadaniem specjalistów jest wykonanie analizy spalin z palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego. Czujnik podpięty do drona pozwala wykryć w spalinach emitowanych z komina danej posesji związki chemiczne, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na spalanie odpadów (formaldehyd, chlorowodór, lotne związki organiczne oraz pyły zawieszone – PM 2,5 oraz PM 10). Pomaga to w skuteczniejszym wykrywaniu przypadków łamania prawa i karaniu osób zatruwających środowisko. Czas i lokalizacja badań są uzgadniane z poznańską strażą miejską – obszary pomiarów typuje się pod kątem największej liczby zgłaszanych interwencji.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz