Czerwonak: z seniorami o udzielaniu pierwszej pomocy


Cykl spotkań z mieszkańcami w Klubach Seniora odbyli w lutym funkcjonariusze Straży Gminnej w Czerwonaku. Odwiedzili 8 placówek. Tematyka spotkań dotyczyła podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych w miejscach codziennego przebywania seniorów, a więc w domach, podczas odwiedzin u rodziny, znajomych lub podczas spacerów, zabaw z wnukami itp.

Zaangażowanie tej grupy mieszkańców było nieprzypadkowe. Są to zazwyczaj osoby najczęściej przebywające w domach, sprawujące opiekę nad swoimi wnukami, a także, co istotne, stanowiące dla nich ogromny autorytet. Umiejętność szybkiego udzielenia pomocy w razie wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zdolność zachowania „zimnej krwi” i umiejętność skutecznego zorganizowania pomocy z zewnątrz, to czynniki znacznie zwiększające szanse osoby poszkodowanej. W ratownictwie medycznym funkcjonuje pojęcie tzw. „złotej godziny”. Jest to czas, w którym pacjent powinien zostać wyprowadzony ze wstrząsu lub, jeśli wymaga operacji, znaleźć się na stole operacyjnym. Pamiętajmy jednak, że czas „złotej godziny” nie liczy się od momentu dotarcia zespołu do pacjenta, lecz od chwili wystąpienia zagrożenia (wypadku, urazu, utraty przytomności itp.).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz