Cmentarz ewangelicki w Gorzkim Polu uporządkowany i upamiętniony


Dzisiaj w Gorzkim Polu (sołectwo Borowo-Młyn, gmina Pobiedziska) odbyła się uroczystość upamiętnienia XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego – do niedawna bardzo zaniedbanego, zaśmieconego, opuszczonego. Staraniem członków Stowarzyszenia Twoja Ziemia Pobiedziska cmentarz został wysprzątany, pod okiem konserwatora zabytków usunięto zarastające go krzewy, odsłonięto pozostałości grobów. W centralnym miejscu osadzony został głaz z okolicznościowym napisem, przypominającym, iż jest to miejsce pochówku dawnych mieszkańców.

Patronat nad sobotnią uroczystością objął starosta poznański Jan Grabkowski. Była ona zwieńczeniem projektu pod nazwą „U nas, dawno temu”, na który Stowarzyszenie Twoja Ziemia Pobiedziska otrzymało grant od Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
– Projekt „U nas, dawno temu” – wyjaśnia Karolina Wolińska, jego koordynatorka – służył integracji mieszkańców gminy Pobiedziska i sołectwa Borowo-Młyn, poprzez wspólne pochylenie się nad historią tej ziemi i upamiętnienie dawnego cmentarza ewangelickiego w Gorzkim Polu. Ostatni pochówek w tym miejscu odbył się w 1964 roku. Później postępowała już tylko dewastacja – znikały płyty nagrobne i kute ogrodzenia, przybywało śmieci. Nie mogliśmy się z tym pogodzić.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz