Dni Twierdzy Poznań

Miłośnicy fortów, bunkrów, schronów i muzeów nawiązujących do tematyki fortecznej będą mieli w Poznaniu swoje święto. W weekend 24-25 sierpnia Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z partnerami organizuje po raz pierwszy Dni Twierdzy Poznań. Impreza w tym roku będzie miała charakter pilotażowy, jeśli formuła się sprawdzi, będzie powtarzana co roku. Pomysł zorganizowania weekendowej imprezy fortecznej […]

Łacina… Co wybuduje miasto Poznań? Co da nam inwestor?

Zgodnie z decyzją prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego realizowana będzie koncepcja numer 5 przebudowy ronda Rataje, koncepcja wybrana przez mieszkańców i ekspertów. Ta koncepcja wychodzi poza MPZP dla Łaciny. Według ustaleń z inwestorem zachowany zostaje podział kosztów inwestycji (w ujęciu całościowym). A podział zadań wygląd teraz następująco: Inwestor w całości finansuje: – projekt techniczny i wykonawczy […]

III Piknik z Motoryzacją Wiry 2013 (Program)

III Piknik z Motoryzacją Wiry 2013 odbędzie się 18 sierpnia w tym samym miejscu co w latach poprzednich tj. na pięknym terenie przy ul. Zespołowej w Wirach. Patronat nad imprezą sprawuje „Nasz Głos Poznański”. Impreza będzie kontynuacją pikników, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem, czego dowodem jest bardzo duża frekwencja uczestników imprezy w roku 2012. […]

Parkowanie na Jeżycach do konsultacji

Do 13 sierpnia odbywać się będą konsultacje społeczne poświęcone ocenie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na Jeżycach. Celem konsultacji jest zabranie opinii mieszkańców Poznania, przedsiębiorców na temat wprowadzenia strefy płatnego parkowania  na terenie dzielnicy Jeżyce w Poznaniu oraz jej obecnego funkcjonowania – zapowiedział prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Ryszard Grobelny: – Chcemy poznać opinie na podstawie badań. […]

Bilet semestralny w ofercie ZTM

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego od  1 sierpnia zostaną wprowadzone zmiany w taryfie biletowej Zarządu Transportu Miejskiego. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie nowego biletu semestralnego, który będzie można kupować w bardzo atrakcyjnej cenie. Bilet semestralny imienny na sieć na wszystkie linie ma dwa okresy obowiązywania: 120 i 150 dni. Jego cena zależy od strefy, na […]

Komisariat Policji w Komornikach otwarty

Uroczyste otwarcie wyremontowanego i rozbudowanego komisariatu policji w Komornikach nastąpiło w poniedziałek, 29 lipca, w obecności Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  w Poznaniu – insp. Rafała Batkowskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji – mł. insp. Romana Kustera. Symboliczne otwarcie poprzedziło przecięcie wstęgi przez szefów policji, starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego oraz wójta gminy Komorniki Jana Brody. Komendant Miejski Policji […]

Dodatkowe rejsy do Warszawy!

Linia PLL LOT wprowadziła do systemu rezerwacyjnego dodatkowy rejs na trasie Poznań – Warszawa. Od 16 września dodatkowa rotacja będzie obsługiwana samolotem typu Dash Q400 NextGen 6 razy w tygodniu we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, zgodnie z poniższym rozkładem: odlot z WAW o godz. 12:10przylot do POZ o godz. 13:10 odlot z POZ o […]

GOAP: Zasady płatności za śmieci

związek międzygminny Poznań

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  rozpoczyna kolejny ważny etap wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami. Do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wpłynęło ich ponad 82 tysiące, przesłane zostaną pisma zawierające informacje o numerze subkonta, na które należy wpłacać zadeklarowane kwoty oraz terminarz płatności. Listy zostaną rozesłane […]