Buk pozyskał kolejną dotację


Umowę o przyznaniu pomocy na operację  pt.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi oraz przebudowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Dakowach Suchych” w bukowskiej Sali Miejskiej podpisali dzisiaj wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam.

Celem operacji jest poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Buk poprzez inwestycję łączącą budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej i wyposażenie Stacji Uzdatniana wody w Dakowach Suchych.

Koszt całkowity planowanej inwestycji został oszacowany na 3 537 620,78 zł, natomiast kwota dotacji z PROW to 1 830 072,00 zł.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz