Budowa dwutorowej linii 400 kV Baczyna-Plewiska – spotkania w gminie Buk


Spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Baczyna-Plewiska”, której inwestorem jest Polska Sieć Elektroenergetyczna S.A.,odbędzie się w gminie Buk w dwóch terminach:

18 września o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Żegowie,

19 września o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Otuszu.

Głównymi tematami spotkań będą:
– prezentacja zadania inwestycyjnego „Budowa dwutorowej linii 400 kV Baczyna-Plewiska”,
– prezentacja stanu wiedzy nt. oddziaływania linii elektroenergetycznych na środowisko i człowieka,
– sprawy formalnoprawne przy realizowanym zadaniu.

Dodaj komentarz