Brzegi Warty zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji


Tereny nadwarciańskie czeka kolejna inwestycja. Dotychczasowe umocnienia rzeki zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji. Pozwoli to zabezpieczyć brzegi Warty przed erozją. Zmiany wpłyną też na wzrost bezpieczeństwa i poprawę estetyki.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rewaloryzacja ubezpieczeń betonowych skarp lewego i prawego brzegu rzeki. Prace zaplanowano na odcinku śródmiejskim – od mostu Przemysła I do rozwidlenia Warty za mostem św. Rocha. Obejmą fragment długości 2,5 km (po obu stronach rzeki będzie to łącznie 5 km). O pieniądze na remont kolejnego odcinka – do mostu kolejowego na Garbarach – miasto zamierza wystąpić do Ministerstwa Środowiska. Betonowe umocnienia nad rzeką są bowiem własnością Skarbu Państwa.

– Warta i tereny nadrzeczne dzisiaj to zupełnie inne miejsce, niż cztery lata temu. Dlatego mieszkańcy tak chętnie spędzają tu czas. Rozbudowywana jest Wartostarda oraz inna infrastruktura niezbędna do rekreacji. A dzięki rozbudowie monitoringu miejskiego i oświetlenia jest coraz bezpieczniej. Poznaniaków przyciągają też organizowane tu wydarzenia kulturalne – wylicza prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. – Miasto wróciło nad rzekę, ale to nie koniec naszych inwestycji. Rewaloryzacja brzegów Warty to kolejny krok – dodaje prezydent.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz