Będzie trzycyfrowe oznakowanie linii dziennych autobusów miejskich w Poznaniu


Od stycznia 2019 roku wszystkie dzienne linie autobusowe komunikacji miejskiej w Poznaniu otrzymają nową – trzycyfrową – numerację.

Jak poinformował na stronie internetowej Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, przed dotychczasowymi numerami linii dopisana będzie cyfra: „1”. Oznacza to, że na wszystkich liniach organizowanych przez ZTM autobusy miejskie będą miały – zamiast dwóch – trzycyfrowe numery linii. Na przykład: linia „74” oznaczona będzie jako „174”.

Zmiana numeracji to rozwiązanie perspektywiczne, ze względu na coraz większą liczbę autobusowych linii miejskich i podmiejskich w rozwijającym się Poznaniu i aglomeracji poznańskiej.

Planowana zmiana numeracji linii autobusowych w Poznaniu podyktowana jest też tym, że dwucyfrowa numeracja linii autobusowych zbliża się do numeracji tramwajowej. Obecnie „dolnym” oznakowaniem linii autobusowej jest „44”, a dla stałych tramwajowych „górnym” linia 18. Ale wprowadzane są też oznakowania dla tramwajowych, tzw. linii „tymczasowych”; np. na trasie ze Starołęki do al. Marcinkowskiego i z powrotem kursuje linia 23, a z Dębca do pl. Wiosny Ludów linia 29; ponadto podczas imprez sportowych uruchamiane są linie: 30, 31, 32, itd.

Jak podkreśla ZTM – zmiana numeracji to rozwiązanie perspektywiczne. Przy „uwolnieniu” zakresu numeracyjnego obecnych linii autobusowych, można będzie uporządkować numerację linii tramwajowych specjalnych, czy tymczasowych. Natomiast, nie jest zakładana zmiana numeracji stałych linii tramwajowych. Zmiany wprowadzane w 2019 r. dotyczyć będą jedynie dziennych linii autobusowych.

Zdaniem urzędników poznańskiego ZTM, system będzie „bardziej przejrzysty, czytelny i zrozumiały – nie tylko dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej, ale i dla przyjezdnych”.

*

Trzycyfrowe oznakowania mają już od wielu lat autobusy podmiejskie.  Gminni przewoźnicy stosują się do  wprowadzonego kilkanaście lat temu systemu numeracji linii podmiejskich: począwszy od kierunku północnego, po wschodniej stronie Warty, numeracja rośnie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. I tak – przypomina ZTM – zgodnie z tym, w gminie Czerwonak i Murowana Goślina kursują linie o numerach powyżej 300; dla gmin Swarzędz, Kleszczewo, Pobiedziska i Kostrzyn zarezerwowane są numery: 400-499, dla Kórnika i prawobrzeżnej części Mosiny – numery: 500-599. „Sześćsetki”  kursują na terenie gmin Luboń, Puszczykowo, Mosina (część lewobrzeżna), „siedemsetki” – w gminach Komorniki, czy Dopiewo, natomiast „osiemsetki” – w gminach Tarnowo Podgórne i Rokietnica. Dla gminy Suchy Las zarezerwowano numery: 900-999.

Trzycyfrową numerację mają też autobusowe linie nocne (oznaczone pierwszą cyfrą „2”), choć również trzycyfrowy numer („201”) ma jedyna nocna linia tramwajowa w Poznaniu, kursująca na trasie: Osiedle Jana III Sobieskiego – PST – centrum miasta – Rataje –  centrum miasta – PST – Osiedle Jana III Sobieskiego.

*

Dwucyfrowe oznakowania linii autobusowych (od numeru „51” wzwyż) wprowadzone zostały w 1954 roku. Wcześniej autobusy miały tablice z wypisanymi literami (od „A” wzwyż). Te oznakowania miały również w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku autobusy pośpieszne i sezonowe.

Natomiast z numeracją trzycyfrową – także od 1954 do marca 1970 r. – kursowały trolejbusy, np. linia:101 na trasie Śródka – Główna, czy linia:103 Ogrody – Smochowice (do 1954  r. linie trolejbusowe oznakowane były literami od „Z” w dół). Niestety, po stopniowej likwidacji  trolejbusów w Poznaniu (ostatnia linia – wspomniana „103” przestała kursować w końcu  marca 1970 r.), numerację trzycyfrową (z dwucyfrowej – od „81” wzwyż) przejęły z czasem autobusy podmiejskie. I tak kursowała np. linia „101” z Dębca do Puszczykowa, czy „102” z Ogrodów do Tarnowa Podgórnego.

*

Podobna do poznańskiego jest numeracja dziennych miejskich linii autobusowych, np. w Bydgoszczy, Łodzi i Szczecinie. W wielu dużych miastach stosowane jest oznakowanie linii trzycyfrowe, np. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, czy Wrocławiu, Gorzowie Wlkp, a w 2015 roku w Olsztynie, gdzie była zmiana numeracji linii autobusowych po uruchomieniu tramwajów.

 

Po zmianie, będzie obowiązywała następująca numeracja linii miejskich:

numery 0-99 – linie tramwajowe,

  • 0 – linia tramwajowa turystyczna,
  • 1-39 – linie tramwajowe stałe,
  • 40-99 – linie tramwajowe okresowe, specjalne, itp.

numery 100-199 – linie autobusowe dzienne,

  • 100-109 – linie autobusowe turystyczne, okresowe, specjalne, itp.
  • 110-129 – linie autobusowe i minibusowe, obsługujące m.in. węzły przesiadkowe,
  • 130-199 – linie autobusowe stałe,

numery 200-209 – linie tramwajowe nocne,

numery 210-299 – linie autobusowe nocne (w tym także podmiejskie),

numery TXX – linie autobusowe „za tramwaj”.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Świątek

Dodaj komentarz