Baczność! Służby mundurowe w Czerwonaku!


15 marca w godz. 10:30 – 14:00 w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku odbyło się spotkanie młodzieży klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z przedstawicielami służb i formacji mundurowych pt. „Zostań jednym z nas”, zorganizowane przez Straż Gminną w Czerwonaku.

Celem inicjatywy było zapoznanie młodzieży, która niebawem stanie przed koniecznością wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu, ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych służb i formacji, ich zakresem kompetencyjnym, a także umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami.

W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, policji, służby więziennej, straży pożarnej, ratownictwa medycznego, a także Straży Gminnej w Czerwonaku, którzy zaprezentowali materiały audiowizualne. Służba Więzienna przyprowadziła ze sobą nietypowego funkcjonariusza – owczarka Nero, który pełni służbę w Zakładzie Karnym w Koziegłowach. Jego specjalnością jest wykrywanie narkotyków oraz substancji odurzających.

W spotkaniu wzięli udział również: wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Czerwonak Grzegorz Parszuto.

źródło: Straż Gminna

zdjęcia: G. Woźniak

Dodaj komentarz