Audyt IT – jak przeprowadzić audyt informatyczny?


Czynników, które wpływają na sprawne i efektywne działanie przedsiębiorstw, jest bardzo dużo, jednak żaden nie ma tak dużego znaczenia, jak istniejący w danym przedsiębiorstwie system informatyczny, który jest kręgosłupem i rusztowaniem dla pozostałych funkcji i działów przedsiębiorstwa. Niezwykle ważne zatem jest to, aby regularnie kontrolować kondycje firmowego systemu informatycznego, aby zawczasu zadbać o wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i usunąć z niego nawet potencjalne problemy, które w przyszłości mogłoby się przerodzić w znaczące kłopoty.

Czym jest audyt informatyczny?

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie istnieje w żadnej firmie coś takiego, jak całkowicie bezpieczny system informatyczny. Rozwój technologi, również tej negatywnie oddziałującej na przedsiębiorstwa, jest tak dynamiczny i nieprzewidywalny, że nie sposób jest dać całkowitej pewności sprawności działania danego systemu dzisiaj, a tym bardziej jutro, gdy pojawić się mogą znacznie bardziej zaawansowane zagrożenia.

Nie mniej nie można pozostawić wszystkiego samemu sobie i niezbędne jest przeprowadzanie od czasu do czasu gruntownego audytu informatycznego, który nie tyle da całkowitą pewność, ale i bezpieczeństwo działania systemu, co zwyczajnie będzie w stanie lepiej zoptymalizować jego działanie, a także wyeliminować liczne problemy natury funkcjonalnej i wykorzystania posiadanych zasobów. Zarówno tych informatycznych, jak i materialnych.

Audyt informatyczny przeprowadza się w celu przeglądu zasobów firmy, aby wskazać ewentualne luki w istniejącym systemie, prawdopodobne zagrożenia z nich wynikające, a także przygotować ewentualny plan na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Warto także pamiętać o tym, że audyt informatyczny pozwoli na lepsze zarządzanie posiadanym sprzętem, a także pozwoli lepiej zoptymalizować późniejsze wydatki dotyczące sprzętu elektronicznego lub oprogramowania do niego.

Rodzaje audytu informatycznego

Audyt informatyczny podzielić można na trzy kategorie. Jest to audyt:

– sprzętu — jest to analiza jakości posiadanego parku komputerowego, czyli zastosowanych w poszczególnych stacjach roboczych komponentów. Chodzi tu szczególnie o ich efektywność działania, lecz także kompatybilność ze stosowanym softwarem i pozostałymi jednostkami. Realizuje się go poprzez uruchamianie na każdej stacji roboczej oprogramowania analizującego możliwości danego komputera. Najczęstszym efektem stosowania takiego audytu jest konieczność zakupu nowych podzespołów, wymiana całych jednostek lub dodatkowa rozbudowa bazy sprzętowej.

– oprogramowania — audyt oprogramowania przeprowadza się w celu sprawdzenia i uporządkowania posiadanych licencji, usunięcia z systemu używanych nieświadomie nielegalnych wersji programów, a także oczywiście minimalizacja kosztów związanych z posiadaniem nieużywanych licencji.

– bezpieczeństwa danych — audyt IT w zakresie bezpieczeństwa danych stosuje się w celu przeanalizowania bezpieczeństwa znajdujących się w firmie baz danych, ale także w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem oraz w zakresie tzw. planu zachowania ciągłości działania. Warto tu także zauważyć, że od czasu wprowadzenia RODO, niezbędne jest szczególne potraktowanie bezpieczeństwa bazy danych zawierającej dane osobowe Kleinów firmy, lecz także jej pracowników.

Jak zatem można łatwo zauważyć, audyt informatyczny stosuje się w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości w zabezpieczeniach systemu informatycznego firmy, ale też w celu usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego też audyt tego typu jest tak skrupulatny i dotyczy tak wielu z pozoru niepołączonych ze sobą segmentów.

Jak przebiega audyt informatyczny?

Audyt IT przeprowadzić można w dowolnym momencie i zajmować on może całość systemu informatycznego lub tylko jego niewielki wycinek. Dzięki temu dokonać można kontroli sprawności działania całego systemu, który powinien charakteryzować się:

– bezpieczeństwem posiadanych danych,

– efektywnością działania,

– umiejętnością wykrywania, ale też eliminowania zagrożeń,

– integracją mechanizmów funkcjonowania,

– dostępem do komunikatów systemowych.

Żeby sprawdzić te właśnie cechy systemu podczas kontroli, nie tylko analizuje się przebieg informacji w systemie lub sprawność i efektywność działania poszczególnych urządzeń istniejących w ramach systemu, lecz także przeprowadza się symulacje ataków hackerskich, czego celem jest sprawdzenie jakości i skuteczności znajdujących się w systemie zabezpieczeń. Bardzo ważna jest także ciągłość działań systemu, która oznacza możliwość szybkiego i bezproblemowego wznowienia pracy systemu w sytuacji zaistnienia poważnych zagrożeń.

Dlaczego warto go przeprowadzać?

Czy jednak przeprowadzanie audytu IT nie jest jednak przesadą? Czy regularne sprawdzanie tak poważnie, tak wielu czynników w dobrze funkcjonujących od wielu lat systemach nie jest sztuką dla sztuki? Jak każdy doskonale wie, zdecydowanie lepiej, skuteczniej, a przede wszystkim taniej, jest zapobiegać chorobie, niż ją leczyć. Choć przebieg i działania w trakcie przeprowadzania audytu mogą wydawać się przesadzone i z pewnością bardzo drogie, to jednak koszta i konsekwencje nawet niewielkich nieprawidłowości mogą pociągnąć za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje.

Audyt pozwoli firmie wykryć i co najważniejsze wyeliminować stare, lecz także nowe nieprawidłowości i luki w systemie, które w każdej chwili mogłoby doprowadzić np. do możliwości wystąpienia ataku hackerskiego, lub problemy w przypadku najzwyczajniejszej kontroli odpowiedniej instytucji sprawdzającej legalność oprogramowania używanego w firmie. Takie błahe sprawy mogłyby poważnie zaszkodzić nie tylko finansom i kondycji firmy, lecz także jej reputacji, co rzutowałoby daleko w przyszłość na jej postrzeganie wśród klientów.

Podsumowując, audyt IT jest środkiem do lepszego i sprawniejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozwalając usprawnić zachodzące w nim procesy, lecz jest także działaniem profilaktyczny, którego celem jest zapobieganie różnego rodzaju zagrożeniom.

Wsparcie merytoryczne: IT Leader

Dodaj komentarz