Alkohol w Cocomo? Żaden problem!


Jak wynika z informacji, wydział gospodarki komunalnej UM w Poznaniu, zebrał dowody, iż w nocnym klubie Cocomo sprzedawano alkohol nietrzeźwym klientom. W związku z powyższym wspomniana miejska jednostka wystąpi z wnioskiem o cofnięcie pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

– Niestety – jak pokazuje doświadczenie – to zapewne żaden problem dla prowadzących klub. Lokal może zatrudnić firmę cateringową, która ma pozwolenie na organizację imprez z alkoholem albo alkohol rozdawać, a jego cenę wkalkulować w cenę innego produktu – uważa Paweł Sztando, radny osiedla Stare Miasto. – Podobnie było z jedną z pijalni wódki i piwa. Przed dwoma laty straciła ona pozwolenie na sprzedaż alkoholu, jednak po miesiącu znów serwowała trunki – dzięki luce w prawie. Taki lokal może wynająć firmę cateringową, która ma pozwolenie na organizację imprez z alkoholem, ponieważ nie jest ono wydawane na konkretne miejsce. Wówczas sprzedawca dodaje cenę alkoholu do ceny innego produktu sprzedawanego legalnie.
Jest to poważna luka w prawie znana wszystkim od bardzo dawna. Problem jest doskonale znany na poziomie samorządu. Niestety, ten przykład pokazuje jak niewiele samorządności posiadają gminy. Decyzja administracyjna o wydaniu pozwolenia na sprzedaż alkoholu ma charakter związany, a więc jej wydanie jest obligatoryjne po spełnieniu ustawowych przesłanek. Bardzo trudno, w świetle obowiązującego prawa odebrać takie pozwolenie. Jak pokazuje praktyka, nawet jeśli do tego dojdzie – jest to nieskuteczne.

Dodaj komentarz