Akcja protestacyjna „Złap oddech”


Z inicjatywy Marcina Staniewskiego została zorganizowana akcja protestacyjna „Złap oddech”. Głównym powodem jest występujące od kilku dni (odkąd temperatury powietrza obniżyły się) smog unoszący się nad miastem i okolicami. Trujące powietrze, to nie tylko sprawa Poznania, ale także większości miast i regionów w Polsce.

Trujące powietrze, szczególnie tzw. pył zawieszony PM 2,5 i PM 10 powoduje, że od 2016 roku wzrasta liczba zgonów, których pośrednim lub bezpośrednim powodem jest smog. Z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że ponad 19 tys. osób umiera rocznie na skutek „złego” powietrza.

Smog bierze się z tzw. niskiej emisji, czyli głównie z dymu powodowanego spalaniem śmieci oraz z emisji spalin samochodowych.

Najgroźniejszy jest dla osób starszych, przewlekle chorych, a także dzieci i kobiet ciężarnych. Nawet krótkotrwała ekspozycja na smog może być szkodliwa, zwiększając ryzyko chorób układu oddechowego i krwionośnego.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz