Adam Szejnfeld: – Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!


Poniżej felieton Adama Szejnfelda, posła do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście redakcja może, ale nie musi zgadzać się z opinią współpracującego z nami publicysty.

 

Pierwszym krokiem rewolucji robotniczej jest wydźwignięcie proletariatu w klasę panującą. Proletariat użyje swojego panowania politycznego po to, by krok za krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały kapitał, by scentralizować wszystkie narzędzia produkcji w ręku państwa, tj. w ręku zorganizowanego jako klasa panująca proletariatu i by możliwie szybko zwiększyć masę sił wytwórczych.

Te właśnie słowa wypłynęły w 1847 roku spod pióra przebywającego wówczas w Brukseli Karola Marksa. Przewrotny los sprawił, że w dzisiejszej stolicy Zjednoczonej Europy, mieszkający tu przez 3 lata niemiecki działacz rewolucyjny, wspólnie z Fryderykiem Engelsem, napisał „Manifest Komunistyczny”, kończący się słynnymi słowami: „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!”

Ani Marks, ani Engels nie mogli wówczas przewidzieć, że ich marzenia o wielkiej rewolucji proletariatu ziszczą się dokładnie 70 lat później. Rewolucja Październikowa z 1917 roku była wydarzeniem, które diametralnie zmieniło oblicze nie tylko Rosji i Europy, ale także i całego świata. Pod rządami bolszewików carska Rosja upadła, a jej ustrój przekształcił się w proletariacką dyktaturą. Chwytliwe hasła na sztandarach i piękne słowa zapisane w manifestach sprawiły, że idee komunistyczne przez kolejne dekady zdobywały popularność nie tylko w Rosji i Europie, ale i na kolejnych kontynentach. Czerwona fala płynęła przez świat zostawiając za sobą… czerwoną rzekę krwi.

Zupełnie na innym kontynencie, jedną z osób, która przejęła idee równości klasowej był Ernesto Che Guevara, argentyński bohater rewolucji kubańskiej. Ta niezwykle kontrowersyjna postać, przez wielu traktowana jako wyzwoliciel i bohater walki z imperializmem, ma na swoim koncie otwarcie obozu ciężkich robót, zabójstwa, a nawet zbrodnie wojenne. Mimo niezbitych dowodów, niestety wiele środowisk i ludzi o tym nie chce pamiętać. Mało tego, pod koniec lat 60-tych Che stał się ikoną młodzieży i bohaterem dla walczących o swoje prawa mniejszości etnicznych, zradykalizowanych studentów czy antyglobalistów. Podobizna Che trafiła na koszulki, plakaty czy graffiti. O dziwo, ten trend funkcjonuje do dziś, a nawet przybiera na sile. Na ulicach nadal widać młodych ludzi w ubraniach z podobiznami nie tylko Che Guevary, ale także Lenina, Marksa, czy ze znakiem sierpa i młota. Jak to możliwe?! Jakim cudem w XXI wieku są wciąż ludzie, którzy uważają, że postaciom odpowiedzialnym za propagowanie ideologii, która kończy się skrajną biedą, zamordyzmem, państwem policyjnym i zbrodniami, należy się sława i uznanie?!

W powszechnej świadomości nie ma i chyba jeszcze długo nie będzie znaku równości między komunizmem a nazizmem. Za rysowanie swastyki czy gloryfikowanie „Mein Kampf” od razu czeka ostracyzm społeczny, potępienie, a nawet „spotkanie” z prokuratorem. Czytanie natomiast „Manifestu Komunistycznego”, malowanie sierpa i młota, eksponowanie czerwonej gwiazdy jest w pełni akceptowane i nikogo nie dziwi. Przecież wystarczy popatrzeć choćby na skalę zbrodni dokonanych przez obie ideologie. Z rąk nazistów życie straciło ponad 10 mln ludzi w czasie II wojny światowej. Komunizm natomiast pochłonął na całym świecie ponad 100 milionów ofiar. Kolejne dziesiątki milionów ludzi zamknięto i nadal się zamyka w więzieniach, łagrach, obozach pracy. Resztę ten „wspaniały” ustrój wpędził w otchłań nędzy i złamał życie. A bilans ten absolutnie nie jest zamknięty! Wystarczy spojrzeć na dzisiejszą Kubę, Koreę Północą, czy na przykład Wenezuelę.

Komunizm wciąż istnieje i nadal z rąk jego wyznawców giną ludzie. Mimo gromadzonych przez lata dowodów i zeznań świadków, komunistyczne zbrodnie nie zostały jednak rozliczone. Co więcej, w Europie partie komunistyczne nie tylko legalnie działają, ale zdobywają coraz szersze poparcie, mimo, iż konstytucje wielu krajów wyraźnie mówią o zakazie propagowania nie tylko nazizmu i faszyzmu, ale i komunizmu. Jednak idea oraz partie mają się dobrze, na przykład: Portugalska Partia Komunistyczna, Francuska Partia Komunistyczna, Cypryjska Postępowa Partia Ludzi Pracy, Włoskie Odrodzenie Komunistyczne, Komunistyczna Partia Grecji, Komunistyczna Partia Czech i Moraw…

Od Rewolucji Październikowej minęło 100 lat, od śmierci Ernesto Che Guevary natomiast 50. Mimo dziesiątek lat bolesnych doświadczeń świat nadal nie potrafi albo nie chce dostrzec, że pozornie szczytne komunistyczne idee totalnej równości i powszechnej redystrybucji bogactw niosą za sobą wyłącznie chaos, cierpienie i śmierć. Czas z tym skończyć!

Adam Szejnfeld

Poseł do Parlamentu Europejskiego

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

Dodaj komentarz