90 lat Ligi Ochrony Przyrody


Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce. Powstała 90 lat temu z inicjatywy wielu wybitnych uczonych. Wszystkich nie sposób tutaj wymienić. Niewątpliwie najbardziej wyróżniającą się postacią wśród nich był prof. Władysław Szafer.

Był to okres po zakończeniu I Wojny Światowej. Polska odzyskała wówczas niepodległość po 123 latach zaborów. Konieczne było stworzenie zupełnie nowych regulacji prawnych i form ochrony przyrody. Zaborcy nie przykładali szczególnej uwagi do ochrony przyrody a można wręcz powiedzieć, że prowadzili rabunkową gospodarkę i dewastację wycinając ponad stu letnie drzewa w Puszczy Białowieskiej czy innych pięknych lasach. Z tego względu konieczne było zadbanie o ocalenie cennych przyrodniczo terenów. Prof. Szafer zainicjował i doprowadził do utworzenia Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) jako organu doradczego przy właściwym ministrze. Grupa wykształconych specjalistów musiała szybko oszacować jakie straty zostały poczynione i co wymaga pilnej ochrony.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz