Święto biznesu w Poznaniu (Film)


Czwarta edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań (DPP) odbędzie się 7-8 maja w pawilonie 15 MTP, a uroczysta inauguracja nastąpi 7 maja w Sali Ziemi – poinformowano podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Poznania.

 

 

To święto biznesu, zarówno tego mikro, jak i dużego. Od 4 lat organizowane w Poznaniu już na stałe wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń miasta.

– To przejaw dobrej współpracy na terenie metropolii – zaznaczył prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

– To święto dla całej aglomeracji – dodał Jan Grabkowski, starosta poznański. – W Poznaniu istnieje 100 tysięcy  podmiotów gospodarczych, a w powiecie dodatkowych 50 tysięcy. Tworzymy najsilniejszy organizm gospodarczy w Polsce. To najlepsze miejsce dla inwestorów.

DPP to niespotykane na skalę kraju wydarzenie, które w jednym miejscu i czasie gromadzi to co dla przyszłego i obecnego przedsiębiorcy jest ważne. Podczas dwóch dni trwania imprezy można znaleźć inspirację i pomysł na własną firmę, dowiedzieć się wszystkiego o formalnej stronie działalności gospodarczej, znaleźć źródła finansowania i partnerów dla własnego biznesu.

Dla okrzepłych przedsiębiorców to również doskonałe miejsce do nawiązania nowych, ciekawych kontaktów biznesowych, otwarcia się na współpracę z uczelniami, czy wzięcia udziału w dyskusji nad rozwojem lokalnej gospodarki.

Dni Przedsiębiorczości Poznań (DPP) są wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz środowisk gospodarczych i naukowych reprezentowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Głównym zadaniem DPP jest kreowanie pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości oraz współpracy gospodarczej w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Służyć one mają umacnianiu wizerunku aglomeracji poznańskiej jako przyjaznego  miejsca dla różnorodnych form aktywności ekonomicznej.

Cele:

– promocja postaw przedsiębiorczych

– kreowanie pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości oraz współpracy gospodarczej w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym

– prezentacja programów i usług wsparcia dla przedsiębiorców

– promocja współpracy nauki z innowacyjnymi przedsiębiorstwami.

DPP są adresowane w szczególności do osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców z różnych branż i o różnym doświadczeniu biznesowym oraz do naukowców i innowatorów otwartych na praktyczną współpracę z firmami.

Dni Przedsiębiorczości Poznań to cykliczne wydarzenie, łączące pod jednym logo, w tym samym czasie i miejscu różne imprezy o ugruntowanej pozycji i prestiżu:

– Targi Usług dla Biznesu

– Forum Gospodarcze Metropolii Poznań

– Forum Franczyzy

– Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości – więcej na ten temat piszemy tutaj

– Start Up! Poznań.

 

Dodaj komentarz