Pakiet antysmogowy gminy Tarnowo Podgórne


Wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka przekazał radnym projekt ,,Pakietu antysmogowego”.

Pakiet stanowi rozszerzenie i uzupełnienie dotychczasowych rozwiązań zastosowanych w gminie, a jego wdrożenie w zaproponowanej formie jest związane m.in. z przygotowaniem odpowiednich aktów prawa miejscowego.

– Przedstawiłem założenia pakietu Radzie Gminy, ponieważ jego opracowanie wymaga udziału radnych w procesie legislacyjnym – napisał wójt w piśmie wprowadzającym. – Jestem otwarty na współpracę, a prace nad dokumentem chciałbym rozpocząć już na początku 2019 roku tak, by konkretne rozwiązania wdrożyć po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego.

Propozycje działań antysmogowych zostały przedstawione w czterech działach:

1. Rozszerzenie dotychczasowej uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Tarnowo Podgórne (m.in. podniesienie maksymalnego poziomu dofinansowania, wprowadzenie możliwości otrzymania dofinansowania na modernizację istniejącej instalacji grzewczej).

2. Zwolnienia podatkowe w przypadku budynków pod działalność gospodarczą w przypadku trwałej likwidacji palenisk na paliwa stałe.

3. Promocja rozwiązań kompleksowych (wymiana pieca + fotowoltaika).

4. Monitoring jakości powietrza, działania edukacyjno-informacyjne.

Z zapisami projektu ,,Pakietu antysmogowego” można zapoznać się tutaj – kliknij tutaj. ARz

Czytaj także:

Otwarte spotkanie antysmogowe

Dodaj komentarz