Jacek Sommerfeld: – Dynamiczny rozwój gminy Czerwonak jest widoczny


Rozmowa z Jackiem Sommerfeldem, wójtem gminy Czerwonak.

 

– Jak podsumowałby Pan swoją pierwszą kadencję?

– Z dumą mogę powiedzieć, że zrealizowałem mój program i nie zawiodłem nadziei oraz oczekiwań mieszkańców. Nasza gmina zmieniła się przez te cztery lata. Wiele zaniedbanych miejsc nabrało koloru i służy mieszkańcom jak choćby zrewitalizowany Plac Zielony w Czerwonaku, Wodny Plac Zabaw w Koziegłowach, odnowiony dworzec w Czerwonaku, gdzie od września działa filia Wydziału Komunikacji. Dzięki determinacji udało się z pożytkiem dla mieszkańców całej gminy zakończyć bardzo źle przygotowaną i niedoszacowaną przez mojego poprzednika budowę Centrum Kultury i Rekreacji, które dziś jest naszą wizytówką.

– A co z drogami, bo najczęściej to one są najważniejsze dla mieszkańców?

Cieszę się, że Rada Gminy zaakceptowała mój pomysł wieloletniego programu budowy dróg, który został skonsultowany z mieszkańcami wszystkich sołectw, z radami sołeckimi oraz gminnymi radnymi. Ten plan to tak naprawdę umowa społeczna pomiędzy mną, a mieszkańcami, którą konsekwentnie realizujemy. Dlatego za mojej kadencji zwiększyłem nakłady na inwestycje drogowe, z 6 do 12 milionów złotych. Przez minione cztery lata ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy w ten sposób prawie 40 milionów złotych. To zdecydowanie więcej niż mój poprzednik przez całe 24 lata. Cały czas budujemy wewnętrzne połączenia drogowe między poszczególnymi miejscowościami, abyśmy mogli poruszać się po gminie nie korzystając z ulicy Gdyńskiej. Powstał już łącznik Nowe Osiedle w Kicinie z Czerwonakiem. Rozpoczynamy budowę łącznika Szkolna w Czerwonaku – św. Wojciecha/ Jana Pawła II w Koziegłowach. I nie zwalniamy tempa.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz