Targi Edukacyjne już wkrótce w Poznaniu


Maturzyści otwarci na cały świat

 Na maturzystów na Targach Edukacyjnych będzie czekać szeroka oferta edukacyjna
70 szkół policealnych i wyższych z Polski i zagranicy. Wielkopolan ucieszy fakt, że wśród polskich wystawców zaprezentują się niemal wszystkie szkoły wyższe z Poznania. Obecne będą również stoiska 17 szkół policealnych. Ze statystyk Elab Education Laboratory wynika, że w 2017 już o ponad 20% wzrosła liczba aplikacji polskich maturzystów
na zagraniczne uczelnie. Dlatego ważnym faktem jest, że na tegorocznych targach pojawią się uczelnie zagraniczne m.in. z Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a nawet z Malezji i Tajwanu.

Nowość w pawilonie szkół wyższych

W tym roku na Targach Edukacyjnych szkoły wyższe będą prezentowały swoją ofertę
w pawilonie nr 2. Tam też usytuowana będzie scena konferencyjna oraz strefa warsztatowa, na której odbędą się niespotykane dotąd na targach edukacyjnych prelekcje i zajęcia.
W piątek i sobotę kadra poznańskich uczelni wyższych poprowadzi wykłady
m.in. z streamingowania i vlogowania, naturalnych energetyków, zdrowego odżywiania, czy wizerunku w social mediach. W tych dniach atrakcyjne będą także warsztaty takie jak nauka wymowy angielskiej, mikrobiologia w miłości i rzeczywistość wirtualna. Natomiast w niedzielę na scenie pojawią influencerzy, praktycy biznesowi i trenerzy osobiści z szeregiem ciekawych tematów m.in. jak uczyć się z YouTube i z gier komputerowych, jak wykorzystać grywalizację w edukacji oraz jak budować nawyki i zarządzać swoją karierą.

ODN Poznań – pozytywna dawka wiedzy, nie tylko dla nauczycieli!

Tradycyjnie Targom Edukacyjnym towarzyszy bogaty program konferencji skierowany
do nauczycieli oraz dyrektorów szkół. W dniach 22-23 marca w Centrum Kongresowym MTP odbędzie się II Ogólnopolski Kongres Oświatowy organizowany przez poznański Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Kongres, pod hasłem „Edukacja dla zdrowia”, ukierunkowany na zwiększenie świadomości w obszarze kształtowania postaw prozdrowotnych w edukacji szkolnej, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i środków, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zaproszeni wykładowcy poruszą kwestie dotyczące nie tylko realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Podejmą także problematykę odżywiania,  infrastruktury szkolnej i ergonomii, zapobiegania  stosowaniu używek
i tzw. dopalaczy.

Dla nauczycieli ODN Poznań przygotował 25 bezpłatnych warsztatów i konferencji. Wśród nich pojawi się m.in. wykład firmy Microsoft o usługach chmury w praktyce szkolnej, technologia druku 3D, czy… joga! ODN Poznań poprowadzi na swoim stoisku konsultacje – również dla nauczycieli – z takich zagadnień jak zmiany w zakresie prawa i obowiązków nauczyciela, coaching i tutoring w praktyce szkolnej, programowanie, praca z uczniem zdolnym i wiele więcej.

Dla uczniów i ich rodziców ODN Poznań zaplanował równie bogaty program wydarzeń. Symulator  starości pomoże w zrozumieniu ograniczeń i trudności, z jakimi zmagają się
na co dzień osoby starsze. Gra terenowa z nagrodami pobudzi emocje, a podczas prezentacji zawodów medyczno-społecznych będzie można poznać tajniki pracy technika dentystycznego, czy masażysty.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz