150 tys. zł dla liderów przedsiębiorczości


– Przedsiębiorczość nie zna granic, dlatego organizując kolejną edycję konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” i chcemy pokazać wszystkim, że udział w takim przedsięwzięciu jest z korzyścią zarówno dla samych firm, jak i mieszkańców powiatu i Poznania – mówił Jan Grabkowski, starosta poznański który jest przewodniczącym kapituły. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Poznaniu nastąpiła inauguracja konkursu.

Przedsiębiorcy z Poznania i powiatu poznańskiego mogą nie tylko umocnić swoją pozycję na rynku, ale stać się liderami w danej branży. Wystarczy tylko zgłosić się do udziału w kolejnej, XV edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Start w tym przedsięwzięciu jest bezpłatny, a na laureatów czekają nagrody warte ponad 150 tysięcy złotych. Do udziału zapraszamy mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy oraz start-upy z terenu powiatu poznańskiego i Poznania.

– Konkurs na stałe wpisał się już w kalendarz gospodarczy regionu. Liczymy na udział firm, które notują sukcesy na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, działalność społeczna, a także posiadają ciekawą ofertę oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Jestem przekonany, że właśnie takich przedsiębiorców nie brakuje w powiecie i Poznaniu – mówił podczas inauguracji konkursu, Jan Grabkowski, starosta poznański i przewodniczący kapituły. – Przykłady liderów z wcześniejszych edycji pokazują, że udział w naszym przedsięwzięciu się naprawdę opłaca. Przedsiębiorstwa te są bardziej rozpoznawalne na rynku, zapraszane zostają do udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, targach i misjach gospodarczych. Stając się liderami gospodarczymi naszego regionu promują jednocześnie powiat i miasto. Są synonimem gospodarności i rzetelności.

Jak podkreśla Joanna Jajus, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej UM Poznania, na zwycięzców, poza prestiżowym tytułem, czekają nagrody o łącznej wartości ponad 150 tysięcy złotych. Przykładowo Uniwersytet Ekonomiczny, UAM oraz Politechnika Poznańska ufundowały bezpłatne studia podyplomowe, MTP – powierzchnię wystawienniczą na targach a PKO BP – zwolnienie przez 5 lat z prowizji usług bankowych. Ponadto na laureatów konkursu czekają bezpłatne szkolenia.

– Udział w bezpłatnym konkursie to również szansa na zdobycie uznania oraz cennych nagród. Naszą rolą jest nie tylko stwarzanie przedsiębiorcom najlepszych warunków do rozwoju, ale także wyszukiwanie najlepszych z nich, promowanie ich oraz pokazywanie szerokiemu gronu odbiorców – mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta Poznania. – Przyznając tytuł Lidera, chcemy nie tylko wyróżnić najlepsze firmy, ale  także wskazać tych, którzy najlepiej radzą sobie na rynku i  z których warto brać przykład.

Przez 14 lat trwania konkursu tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” otrzymało już prawie 90 firm, które wspaniale reprezentują Poznań oraz powiat poznański w Polsce i na świecie, stając się tym samym jego najlepszymi ambasadorami .

Od lat organizatorów wspiera w ocenie partner merytoryczny. Od tego roku jest to firma Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp.k.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 28 lutego.

Formularze i szczegółowe informacje na stronie: www.lidermsp.poznan.pl oraz pod adresami numerami telefonów: w Starostwie Powiatowym w Poznaniu – tel. 61 8418 826 oraz Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, tel. 61-441 Poznań.

Formularz wraz z załącznikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres  lidermsp@um.poznan.pl. Podpisane przez osobę uprawnioną oświadczenia kandydata do tytułu „Poznański Lider Przedsiębiorczości” należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura konkursu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem – Konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”.

Organizatorzy:

Jan Grabkowski, starosta poznański

Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania

Zdjęcia Hieronim Dymalski i materiały prasowe

Dodaj komentarz