15 aktywnych zakażeń w Luboniu, 137 osób w kwarantannie


Na facebooku burmistrz Lubonia Małgorzaty Machalskiej o godz. 15.30 ukazał się aktualny komunikat dotyczący koronawirusa w mieście.
✅liczba osób zakażonych – 20, w tym aktywne przypadki – 15 (osób w izolacji), według danych podanych dziś przez PSSE za okres od 09.03.2020 do 12.08.2020;
✅w tym ozdrowieńcy – 5;
✅liczba osób objętych kwarantanną, podlegających bezpośrednio nadzorowi policji i niekorzystających z aplikacji – 124 osób mieszkających pod 47 adresami;
✅liczba osób korzystających z aplikacji „Kwarantanna domowa” – 13 osób mieszkających pod 9 adresami.
Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz